logo yeni

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KARİYER MESLEK OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

meclisMeclis Başkanlığına  sunulan “Türkiye İş Kurumu Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Türkiye İş Kurumu taşra teşkilatında istihdam edilen İş ve Meslek Danışmanlarının kariyer meslek personeli arasında yer alması ve özlük haklarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde, İş ve Meslek Danışmaları;

**Danışman yardımcılığından Danışmanlığa geçerken ilave 1 derece yükselmesinden yararlanacak,

**1. Derece kadroda 3600 ek göstergeden yararlanacak,

**1. Dereceli kadroya atananmaları halinde 2000 makam tazminatına ve 8000 görev tazminatına hak kazanacak,

**Aylık ücretleri, ücret ve tazminat göstergesine göre belirlenecek,

**1 Ocak 2014 itibariyle aylık net ücretleri (aile yardımı dahil edilmeden); yeni başlayan İş ve Meslek Danışmanı Yardımcısı için 3.239 TL, kazanılmış hak aylığı 1/4 olan ve 25 yıl hizmeti bulunan İş ve Meslek Danışmanı için 4.828 TL. olacak.  

Söz konusu Kanun Teklifi

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumun taşra teşkilatında İş ve Meslek Danışmanı ve İş ve Meslek Danışman Yardımcısı çalıştırılabilir. İş ve Meslek Danışmanı ve Yardımcılarının mesleğe alınmaları, atanmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ile diğer hususlar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2- 4904 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Kurum bünyesinde İş ve Meslek Danışmanı kadrolarında görev yapanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın İş ve Meslek Danışmanı kadrosuna atanmış sayılır.”

MADDE 3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin, Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin değişik (11] numaralı fıkrasına “İstihdam Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş ve Meslek Danışman Yardımcıları”, “İstihdam Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş ve Meslek Danışmanlığına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 657 sayılı Kanunun “Zam ve tazminatlar” başlıklı 152’nci maddesinin değişik “II-Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (ğ) alt bendine “İstihdam Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş ve Meslek Danışmanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 657 sayılı Kanunun ek göstergelere ilişkin eki (I) sayılı cetvelin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine “İstihdam Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş ve Meslek Danışmanları”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.