logo yeni

EK GÖSTERGE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

meclis3657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ek (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “VII - Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bölümünde değişiklik yapılarak, emniyet personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili A. İhsan KALKAVAN tarafından hazırlanan “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, 657 sayılı Kanunun;

**Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının memuriyette ilerleyebilecekleri derece ve kademeleri düzenleyen 36/B/3 maddesinin yürürlükten kaldırılması

**Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının ek göstergelerinin düzenlendiği, ek (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin VII numaralı bölümünün yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

Teklif ile kaldırılması öngörülen hüküm

657 sayılı Kanunun 36/C/3 maddesi

“3 -  Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarından:

a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile başkomiser ve emniyet amirleri dışında kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine,

b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,

c) Yukarıda sayılanlardan yükseköğrenimli olanlar 1 inci derecenin son kademesine,

d) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci derecenin son kademesine, kadar yükselebilirler.”

Teklif ile yeniden düzenlenmesi öngörülen hüküm

657 sayılı Kanun eki (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin VII numaralı bölümü

UNVAN

DERECE

MEVCUT DÜZENLEME

TEKLİFTEKİ DÜZENLEME

a)Emniyet Genel Müdürü

1

7000

8000

b)Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri

1

4300

6400

c) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

1

3600

5300

d)Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar

1

2

3

4

3000

2200

1600

1100

4800

3600

3000

2200

e)Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda sayılanlar dışında kalanlar *

1

2200     1500

3600

2

1600     1100      

3000

3

1100        800  

2200

4

800           650

1600

(*Mevcut düzenlemenin (e) bölümünde, üst sıralardaki ek gösterge rakamları yükseköğrenimliler için, alt sıralardaki ek gösterge rakamları ise yükseköğrenimli olmayan personele ilişkindir.)

Kanun Teklifinin gerekçesinde yer verilen hususlar (özetle)

-Emniyet Teşkilatında görevli polis memurları yüksekokul ve lisans mezunu olsalar dahi birinci derece kadroya atanamamaktadırlar.

-Herhangi bir yüksekokul bitirip mezun olan polis memurları çalışırken birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükselmekte, bulundukları dereceden maaş almakta ancak üçüncü derecede kalmaktadır. Emekli olduklarında da bulundukları kadrodan değil, üçüncü dereceden emekli olmaktadırlar. Bu nedenle de polis memurları emeklilik dönemlerinde büyük maaş kayıpları yaşamaktadırlar.

-Aynı Bakanlığa bağlı iki kurum personelinden, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı personelin 926 sayılı yasadaki emekliliğe esas ek göstergesinin 3600, Emniyet Teşkilatı’na bağlı personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii emekliliğe esas ek göstergesinin 2200 olması sebebiyle aynı görevi yapan ve eşit eğitime sahip çalışanlar arasında emeklilik aylığında büyük maaş farkları oluşmakta, bunun sonucunda da yüksekokul ve lisans mezunu polis memurlarının mağdur olmaktadır.

-Anayasanın, ücrette adaletin sağlanması başlığı altındaki maddeleri gereğince “eşit işe eşit ücret ilkesi” göz önüne alınarak görevde ve emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesi çerçevesinde yüksekokul ve üniversite bitirmiş polis memurlarının yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi, böylelikle diğer memurlar ile polisler arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Kanun Teklifi metni

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (B) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2- 657 sayılı kanunun ek (I) Sayılı Ek göstergeler cetvelinin “VII - Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bölümü aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“a)Emniyet Genel Müdürü

1

8000

b)Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri

1

6400

c) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

1

5300

d)Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar

1

2

3

4

4800

3600

3000

2200

e)Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda sayılanlar dışında kalanlar

1

2

3

4

3600

3000

2200

1600”

Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.