logo yeni

BAKAN YARDIMCILARI STATÜSÜZ MÜ?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

burokrat22011 yılında bakanlıklar için ihdas edilen “bakan yardımcısı” kadrosunun hiyerarşideki yeri ile bu kadrolara atananların görev yaptıkları bakanlıklarda ülkemize gelir ve katma değer yaratacak hangi çalışmaları gerçekleştirdikleri konusu Başbakana soruldu. 

Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU tarafından verilen soru önergesinde; 3 Haziran 2011 tarih ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile hukukumuzda şimdiye kadar görülmemiş olan “bakan yardımcısı” adı altında yepyeni bir makam ihdas edildiği, ancak bakan yardımcılarının hukuksal statüsünün halen belirsiz olduğu ve özellikle bakan yardımcılarının bakanlık hiyerarşisine dâhil olup olmadığı hususunun tartışmalı olduğu ifade edilerek, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından cevaplandırılmak üzere bazı sorulara yer verildi.

Önergede şu sorular yer aldı:

1-Bakan yardımcısı istisnai memur kadrosu olarak gözükmekte ve “3046 sayılı Kanun’un bakanlıklardaki hiyerarşik kademeleri düzenleyen 15 inci maddesinde de, bakan yardımcılığına, bakanlık hiyerarşik kademeleri arasında yer verilmemiştir. Bu duruma göre Bakanın yetkilerinden bir kısmını bakan yardımcısına devretmesi de mümkün gözükmemektedir. Bakanlıklar itibariyle hangi bakanlıklar, bakan yardımcılarına hangi görevleri, hangi kanunun ilgili maddesine göre devretmiştir?

2-Bakan yardımcılığını ihdas eden 643 sayılı KHK’den sonra çıkan; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK’de, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’de ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’de ‘müsteşar’ açıkça “Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olarak nitelendirilmiştir. Buna göre Bakan yardımcılarının bakanlıklar itibariyle hiyerarşik yapı içindeki yeri neresidir? Bu yer hangi mevzuata göre tespit edilmiştir? 

3-Bakan Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde 150’si oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenmektedir. Buna göre bakanlıklar itibariyle bakan yardımcılarına ödenen brüt ücret ve ek mali haklar, bakanlıklar itibariyle nelerdir? 

4-Bakanlıklar itibariyle hangi bakan yardımcılarının diğer kuruluşlarda yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği vb. görevleri bulunmakta ve bu görevlerinden ne kadar mali ücret almaktadırlar? 

5-Bakan yardımcılarına özel kalem müdürü, sekreter, şoför gibi kadroların dışında bakanlıklar itibariyle hangi kadrolar tahsis edilmiştir? Bakanlıklar itibariyle yıllık makam otoları ve lojman giderleri ne kadardır? 

6-Bakanlıklar itibariyle bakan yardımcılarının Haziran 2011‘den bu yana yurtdışı seyahatleri nelerdir, bu seyahatler için toplam ne kadar harcırah ödenmiştir? 

7-Bakan adına Bakanlar Kurulu ve TBMM’deki Genel Kurul toplantılarına katılamayan, Bakanlığa vekalet edemeyen, Kanun ve KHK’lere imza atamayan bakan yardımcıları Haziran 2011 yılından bu yana görev yaptıkları bakanlıklarda ülkemize gelir ve katma değer yaratacak hangi çalışmaları gerçekleştirmişler ve bunun sonucunda ne kadarlık gelir ve katma değer elde edilmiştir?

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.