logo yeni

POLİSLERİN İNTİHAR SEBEBİNİN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

polis2Polislerde son yıllarda arttığı söylenen intihar vakalarının sebeplerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin tespiti için Meclis Araştırması açılması  teklif edildi.

Tokat milletvekili Reşat DOĞRU ve arkadaşları tarafından Meclis gündemine getirilen önerge ile polislerin çalışma şartları, yaşadıkları sıkıntılar ve sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin ortaya konulmasını amaçlanıyor. Önergenin Meclis’e sunulmasındaki gerekçe ise DOĞRU tarafından şöyle ifade edildi:

“İnsan ihtiyaçlar fizyolojik, güvenlik, ait olma, saygınlık ve kendini yetiştirme olarak ifade edilmektedir. Bu ihtiyaçlardan güvenli ikinci sırada önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde kentsel merkezlerinde güvenliği polis teşkilatı sağlamaktadır Kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğunun hızla artmasıyla, güvenlik ihtiyacına duyulan önemde bir kat daha artmıştır. Ülkemizde nüfusa oranla kişi başına düşen polis sayısının az olması, polisin çalışma hayatım olumsuz etkilemektedir. Yoğun iş temposuyla çalışan polis teşkilatı mensuplarından alınan verim de, sınırlı olmaktadır. İdareciler tarafından, verimi artırmak için alman önlemler, polisi fiziksel ve ruhsal sağlığım bozmaktadır.

Son yıllarda polisin toplum nezdinde saygınlıkları yok edilmeye çalışılmış gururlan kırılmıştır. Her geçen günde polislerin, sorunlarının çözüleceğine dair inançları kaybolmakta ve ağır çalışma şartları sonucunda psikolojileri bozulmakta ve neredeyse sisteme küsmüşlerdir. Yapılan bir araştırmaya göre her yıl 50 civarında polis intihar etmektedir.

Polislerimiz, insan onuru ve haysiyetine yakışmayacak şartlarda ve ortamda çalışmaktadır. Örneğin; Uluslararası anlaşmalarda dinlenme hakkı garanti edildiği halde, gezi olaylarında hiç uyumadan, dinlenmeden çalıştırılmıştır. Ayrıca görevleri sırasında dağıtılan kumanyalar hem beslenme için yetersiz hem de hijyenik olmayan ve sağlık açısından tehlikeli olduğunu yazılı ve görsel basın tarafından belirlenmiştir(Kumanyadan zehirlenen polisler hafızalardadır.)

Birimler arasında saygı ve sevgi eksikliği de vardır. Birimlerde çalışanlar birbirine değer vermemekte, özellik amir personel ile memur personel arasında ciddi sorunlar olduğu görülmektedir.

Bilindiği gibi polisin, bir suç işlenmesi durumunda yaptığı işlerin başında Cumhuriyet savcısının işleri gelmektedir. Kolluk çoğu zaman savcıların işini yaptığı halde eksiklik ve kusurlardan birinci derecede polisi sorumlu tutmaktadır. Son yıllardaki iyileşmeye rağmen adliye teşkilatları polise ayak uyduramamaktadır.

Örneğin ölümlü vb. olaylarda Cumhuriyet Savcıları çok geç gelmekte, mahkemeler gece çalışmamaktadır.

Emniyet teşkilatı yerine getirdiği hizmetlerin çok çeşitlenmesi ve üst düzey personele yer açılması gibi nedenlerle aşırı büyümüş ve beraberinde hantallaşmıştır. Polislik mesleği ile ilgisi olmayan hizmetlerde polis tarafından yerine getirilmektedir. Örneğin Trafik hizmetleri, tebligat işlemleri, pasaport, silah ve av ruhsatlarının polis tarafından yerine getirilmemesi ve polisin asli görevlerinde çalıştırılması gerekir. Bunun yanında, eğer bu tür hizmetler polis tarafından yerine getirilecekse ayrı bir Genel Müdürlük Şeklinde teşkilatlandırılabilir.

Emsal görevler içerisinde gerek maaş ve gerekse de sosyal haklar yönüyle Emniyet Teşkilatı mağdur durumda bulunmaktadır. Polis fazla çalışmasının karşılığını alamamaktadır. Polis emekli olduğunda maaşı düşmekte ve açlığa mahkum edilmektedir.

Halk arasındaki konuşmalarda polise çorba parası verdim gibi yakışıksız ve çirkin lafları duymayan meslek mensubunun kalmadığı medyada ifade edilmektedir. Ancak polisin günlük yemek ihtiyacım çözmeye yönelik hiçbir çaba yoktur.

Polisin yukarıda ifade ettiğimiz ağır çalışma şartları yanı sıra; görevi sırasında yapılan mobbing uygulamaları, kurum içi ve kurumlar arasında uygulanan eşitsizlikler, idarecilerin baskıları, ayrıca kendi hakkını aramaya çalışan personelin ağır baskılara ve soruşturma açılmasına neden olmaktadır.

Polise yapılan bu haksız uygulamalar nedeniyle biriken bu sorunların tespiti ve yapılması gerekenlerin ortaya konulması için araştırma önergesi hazırlanmıştır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.