logo yeni

KREŞ YARDIMI VE ÇOCUK BAKIMEVİ KONUSUNDA BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kresÇocuk bakımevi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kamu çalışanlarına kreş yardımı yapılması ile çalışan sayısının 50’den fazla olduğu işyerleri için çocuk bakımevi kurma zorunluluğu getirilmesi ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN imzası ile yapılan ve bir soru önergesine cevap niteliği taşıyan açıklamada, Kamu personeline kreş yardımı yapılması konusu ile çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinde çocuk bakımevleri kurulması konusuna açıklık getirilmeye çalışıldı.

Milletvekili Ali Öz tarafından verilen soru önergesinde; çocuk bakımevi bulunmayan kamu idarelerinde çalışan ve 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan devlet memurlarının çocuklarının bakımı konusunda zorluklar yaşadığı ve çocuk sayısının artırılması önerisinin sık sık tekrarlanmasına rağmen ailelere yapılacak katkıların paralellik göstermediği ifade edilmiş ve bazı sorulara cevap verilmesi istenmişti.

Kamu personeline kreş yardımı yapılması konusundaki soruya verilen cevap:

İş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı her türlü politika Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında; istihdam, çocuk işçiliği ve sosyal yardımlar konularında işbirliği protokolü 17 Şubat 2012 tarihinde imzalanmıştır.

Ebeveyn izni ve iş-aile yaşamını uyumlaştırıcı politikaların genişletilerek hayata geçirilmesi, kadınların istihdama katılımı ve bunun sürekliliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu ile işbirliği içerisinde 15 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da iyi ülke örneklerinin ele alındığı “Ebeveyn İzni ve İş-Aile Yaşam Dengesi Çerçevesinde Esneklik” konulu bir TAIEX semineri düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, Türkiye nüfus politikaları çalışmaları kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız devam etmektedir.

Çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinde çocuk bakımevi kurulması konusundaki soruya verilen cevap:

“Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik”in 15 inci maddesinde; “Yaşları ve medeni hallerine olursa olsun, 100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur. Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt açma yükümlülüğünde olan işverenler yurt içinde anaokulu da açmak zorundadırlar. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, bu Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler. Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın işçilerin toplam sayısı dikkate alınır.“ hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın kreş ve gündüz bakım evi konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmaları devam etmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.