logo yeni

SÜT İZNİ VE BABALIK İZNİ KONUSUNDA KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

bebekKadın memurların sahip olduğu süt izni hakkının aynı şekilde kadın işçilere tanınması ve erkek memurlara sağlanan babalık izninin erkek işçilere de sağlanması amacıyla Kanun Teklifi verildi.

Milletvekili İzzet ÇETİN tarafından verilen “4857 sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, çalışanlar arasında süt izni ve babalık izninden kaynaklanan eşitsizliğin giderilmesinin amaçlandı.

Kanun Teklifi ile;

-Çocuğu olan memurların yararlandığı babalık izni hakkının işçi statüsündeki personele de tanınması,

-Kadın memurlara sağlanan süt izni sürelerinin aynı şekilde kadın işçiler için de geçerli olması

öngörülüyor.

Milletvekili ÇETİN’in verdiği Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle şu hususlar yer aldı:

İşçi ve memurlar arasında eşi doğum yapan babalara sağlanan izin hakkı konusunda adaletsizlik vardır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda eşi doğum yapan memura isteği halinde 10 gün babalık izni verilmesi düzenlenmişken 4857 sayılı İş Kanununda işçiler için babalık izni düzenlemesi bulunmamaktadır.

Çalışan kadınların izinleri konusunda memur kadınla işçi kadın arasında, işçi kadın aleyhine farklılık vardır. Devlet Memurları Kanununda kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitimi tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilmesi düzenlenmişken, İş Kanununda da süt izni düzenlenmekle birlikte kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ve günde sadece 1,5 saat süt izni verilmektedir.

Kanun teklifi ile 4857 sayılı İş Kanununda gerekli değişiklikler yapılarak kadın işçilere de tıpkı kadın memurlar gibi eşit koşullarda süt izni verilmesi ve erkek memurlara sağlanan babalık izninin erkek işçilere de sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Kanun Teklifi

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 55 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“l) Eşi doğum yapan işçilere istekleri halinde verilecek on günlük babalık izni süresi”

MADDE 2- 4857 sayılı kanunun 74 ncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası yeniden çalışmaya başladıkları günden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürelerin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.