logo yeni

AİLE SAĞLIĞI PERSONELİNE MESLEKİ GÜVENCE İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

saglik5Aile hekimliği bünyesinde görev yapan aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerinin yenilenip yenilenmemesi konusunda aile hekiminin söz sahibi olmasının önlenmesi amacıyla Kanun Teklifi hazırlandı.

Milletvekili Ali ÖZ tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığına sunulan “Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile, Aile Hekimliği bünyesinde görev yapan sağlık elemanlarının sözleşmelerin yenilenmesi konusunda aile hekiminin inisiyatifinin bulunmamasının sağlanması  amaçlanıyor.

Meclis Başkanlığına sunulan ve gerekçesinde;

-Aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği hükümlerine göre yenilendiği,

-Mevcut Yönetmeliğe göre; aile hekimi ve aile sağlığı elemanının uyumlu çalıştıkları yolunda müşterek beyanlarının mevcut olması halinde aile sağlığı elemanının sözleşmesi yenilenebileceği,

-Bu düzenlemenin, su istimale açık olmasının yanı sıra, aile sağlığı çalışanlarının iş yükünü daha da arttırdığı ve motivasyonları ile iş verimlerini düşürdüğü,

-Mevcut düzenlemenin, mobbing olaylarının katlanarak artmasına sebebiyet vereceği gibi, tanıdık ve akrabalarla sözleşme yapmayı mümkün kılacağı

gibi tespit, iddia ve endişelere yer verilen Kanun Teklifi ile, aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerin yenilenmesinde aile hekiminin etkisinin olmamasının sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu Kanun Teklifi

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE1- 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. Ancak aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerinin yenilenmesinde aile hekimlerinin uygun görmesi şartı aranmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.