logo yeni

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI İÇİN MESLEKİ TECRÜBE TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

is guvenligiMühendis, mimar, teknik öğretmen, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlardan, iş güvenliği uzmanı olmak için mesleki tecrübe sahibi olunması şartını düzenleyen kanun teklifi TBMM’ ye sunuldu.

İstanbul milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan kanun teklifinin gerekçesinde, Fakülteden yeni mezun olmuş iş tecrübesi olmayanların bu görevi yapmasının bazı denetimlerin aksamasına, gözden kaçmasına sebep olduğu belirtilerek, 5 yıllık mesleki tecrübe aranması gerektiği ifade edildi.

Kanun teklifinin gerekçesi:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürüklüğe girdi.

İŞ güvenliği uzmanı olabilmek için; mühendis, mimar, teknik öğretmen, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlardan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş iş güvenliği belgesine sahip olmak gereklidir.

Bu kapsamda, iş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabileceklerdir.

20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin 1. fıkrasının f bendine göre; “İŞ Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kurulularında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı” olarak tanımlanmıştır.

İŞ güvenliği uzmanı tanımını yaparken mühendislik ve mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları için mesleki tecrübe yılı aranmamaktadır. Fakülteden yeni mezun olmuş iş tecrübesi olmayanların bu görevi yapması bazı denetimlerin aksamasına, gözden kaçmasına neden olabilecektir. Bu tür aksaklıkların önlenmesi amacıyla iş güvenliği uzmanı olacak yetkililerin 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması şartı aranması amaçlanmaktadır.

Kanun teklifinin metni:

İŞ SAĞLIĞI YE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE-1 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerden mezun olup beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olanları ile teknik elemanı”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.