logo yeni

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HATALI TERCİH YAPTIM DİYE ÜZÜLMEYECEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kpss14Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istedikleri üniversitedeki bölümün aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları, ilgili yıl için söz konusu programının öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla kabul edilmesini öngören düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile üniversite öğrencilerinin girmiş oldukları bölümleri değiştirmelerine kolaylık getirilmiş oldu.

Düzenlemeye göre;

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kolaylaştı

-Öğrenci, üniversiteye kayıt yaptırdığı yılda, almış olduğu merkezi yerleştirme puanına eşit ya da daha düşük olan programlara yatay geçiş yapabilecek.

-Geçişler hazırlık sınıfında da yapılabilecek.

-Başvurular, her öğretim döneminde eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde yapılacak.

-Yatay geçiş yapılacak programa ilişkin olarak, içinde bulunulan öğrenim yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişler kabul edilecek.

-Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilecek.

Karışıklık yaşanan ülkelerdeki öğrenciler yatay geçişle kabul edilecek

Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilecekler.

Yürürlükten kaldırılan hüküm

Yapılan düzenlemeye paralel olarak, Yönetmelikte yatay geçişe ilişkin yer alan “Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.” cümlesi yürürlükten kaldırıldı.

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıda ek maddeler eklenmiştir.

“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

Özel durumlarda yatay geçiş

EK MADDE 2 – (1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.