logo yeni

YD KARARI VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

adalet10Danıştay veya idare mahkemelerinde açılan davalarda idari işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilebilmesi için aranan ve birlikte gerçekleşmesi gerekli görülen şartlarda değişiklik yapılması için hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Açılan davalarda, idari işlemin yürütülmesinin istenmesi halinde davaya bakan Danıştay veya idare mahkemesi;

**İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması,

**İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması

şartlarının birlikte gerçekleştiği kanaatine varılması halinde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Yürütmenin durdurulması” başlıklı 27 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, idari işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermektedirler.

YD kararı için gerekli şartların değiştirilmesi istendi

Milletvekili Namık HAVUTÇA tarafından verilen “2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile,  yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için gereken şartların birlikte gerçekleşmesi yerine bu şartlardan herhangi birinin varlığının yeterli olması öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde; davaya bakan idari yargı yerinin işlemin yürütmenin durdurulmasına karar verebilmesi için “idari işlemin hukuka aykırı olması” ya da “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması” koşullarından herhangi birinin varlığı yeterli görülecek.

Söz konusu Kanun Teklifi

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27’inci maddesi 2’inci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “birlikte” ibaresi kaldırılarak, yerine “birinin” ibaresi getirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.