logo yeni

ATATÜRK’ÜN KURUMLARINDA UZMANLAR UNUTULMUŞ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarının teşkilat yapıları yeniden düzenlenmiştir. Düzenlemede, söz konusu Kurumlarda Yüksek Kurum Uzmanı istihdam edilmesi öngörülmüş ve ilgili mevzuatlarına göre bu Kurumlarda daha önce Uzman Yardımcısı olarak göreve alınmış ve belli bir yetişme süre sonunda gerekli şartları taşıdıkları için Uzman kadrosuna atanmış personele ilişkin boş Uzman kadrolarının iptaline, dolu olanların ise boşalmasıyla birlikte iptaline hükmedilmiştir.

Yasama organı tarafından teşkilat kanunlarında yapılan değişikliklerde, görevlerinde ciddi bir değişikliğe gidilmeden belli bir kadro unvanı kaldırılıyor ise göreve ilişkin kadro yeniden adlandırılmakta ve eski kadro unvanındaki personelin yeni kadrolara geçmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde hareket edilmesi Anayasanın eşitlik, kazanılmış hakların korunması, vb. ilkeleri ile Hukuk Devleti olmanın bir gereğidir.

Söz konusu Kurumlardaki mevcut boş Uzman kadrolarının iptal edilmesi, boşalacakların da iptal edilecek olması, mevcut Uzmanların yapmakta olduğu işlerin bundan sonra başka unvanlı personel tarafından yapılacağı anlamına gelmektedir. Bu görevleri yürütmek üzere Yüksek Kurum Uzmanı kadrosu ihdas edildiğinden, mevcut Uzmanlar ile Yüksek Kurum Uzmanlarının yapacakları işlerin aynı olacağı ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan, mevcut Uzmanların da bu Kurumlara sınavla Uzman Yardımcısı olarak girmiş oldukları, belli bir yetişme süresi sonrasında Uzman kadrosuna atandıkları ve yıllardan beridir Kurumların iş yükünü taşıdıkları, eğitim bakımından Kurumların görev alanlarıyla ilgili lisans bölümlerinden mezun oldukları düşünüldüğünde, yeni ihdas edilen Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarında görev almalarını engelleyecek hiçbir hususun bulunmadığı görülmektedir.

Hal böyle iken, yapılan yeni düzenlemede, mevcut Uzmanlar Yüksek Kurum Uzmanı sayılmamış ve bu kadrolara bir şekilde geçmelerine de imkan tanınmamıştır.

Öte yandan, benzer unvanlı Uzman personelin aynı ücreti almasının sağlanması düşüncesinden hareketle, 666 sayılı KHK ile kamu kurumlarındaki Uzman personele ilişkin ücret düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenleme ile düşük ücret alan Uzmanların ücretleri, en üst ücreti alan Uzman seviyesine çekilmiştir. Bu düzenlemeye Yüksek Kurum Uzmanları da dahil edilmiştir. Ancak, mevcut Uzmanlara bu düzenlemede yer verilmediğinden, kendileriyle aynı işi yapacak olan yeni işe girecek Yüksek Kurum Uzmanlarına ödenecek ücretin yarısını almak durumunda kalmışlardır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarının mevcut Uzman unvanlı personelinin durumu ve ortaya çıkan hakkaniyetsiz tablo bu kadar net iken, yasal düzenlemelerde haklarını koruyucu hiçbir hükmün yer almıyor olması, ancak düzenlemeler sırasından söz konusu unvanın gözden kaçtığı şeklinde değerlendirilebilir.

 logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.