logo yeni

657 SAYILI KANUNA İLİŞKİN MEVZUAT GÜNCELLEMESİ EKSİK YAPILMIŞ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kanun3Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Mevzuat Bilgi Sisteminde; kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğler kodifikasyonu yapılmış güncel metinlerine yer verilmekte ve kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır.

12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da bazı değişiklikler yapılmıştı.

Mevzuat Bilgi Sisteminde yer verilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu incelendiğinde, 6495 sayılı Kanun ile yapılan ve 2/8/2013 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerin 657 sayılı Kanun metnine işlendiği bilgisine de ulaşılmaktadır.

657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

Değiştiren Kanunun/ KHK.’nin Numarası

657 sayılı Kanunun değişen veya yürürlükten kaldırılan maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

6495

36, 86, 101, 152, Ek Madde 41, Geçici Madde 39, 41, I sayılı Cetvel

2/8/2013

Ancak, 657 sayılı Kanun metninde yapılan güncellemeler ile 6495 sayılı Kanun birlikte incelendiğinde,  6495 sayılı Kanun ile yapılan bazı değişikliklerin 657 sayılı Kanun metnine işlenmediği görülmektedir.

6495 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin (l) bendinde yer alan düzenleme:

l) 657 sayılı Kanunun;

1) Ek 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 40-  Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.”

2) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde yer alan “denetmen yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uzman yardımcısı” ibaresi eklenmiş, eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında yer alan “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı,” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenleme  sonrasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin şu şekilde olması gerekiyor:

** Ek Madde 40- (Ek: 3/6/2011-KHK-643/9 md. Yeniden düzenleme: 12/7/2013-6495/73 md)

Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36 nci maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.

** Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde “denetmen yardımcısı” ibaresi ve sonra gelen ibarenin, “denetmen yardımcısı veya uzman yardımcısı…”

** Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı,” şeklinde ibare yer alıyor.

Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sisteminde güncel haliyle yer aldığı belirtilen ilgili maddeler ise hala (07.08.2013) şu şekilde:

** Ek Madde 40- (Ek: 3/6/2011-KHK-643/9 md.)

Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36 nci maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.

** Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde “denetmen yardımcısı” ibaresi ve sonra gelen ibare, “denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış …”

** Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,”

Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan 657 sayılı Kanun metni için tıklayınız…

Mevzuatın güncellenmesi sırasında gözden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bu eksikliğin en kısa sürede giderilerek, Mevzuat Bilgi Sisteminden yararlananların güncel mevzuata en sağlıklı şekilde ulaşmasına yardımcı olunacağınını umuyoruz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.