logo yeni

ENGELLİYE İKAMETGAHINDA BAKIM HİZMETİ SEBEBİYLE ÇIKARILAN BORÇLARIN AFFI İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kanun teklifi2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yersiz veya fazla ödenmiş aylıklar sebebiyle ilgililer (yaşlılar ve engelliler) adına çıkarılmış olan borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizler 6495 sayılı Kanun ile affa uğramıştı.

Ancak 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 inci maddesine göre kendilerine engelliye ikametgâhında bakım hizmeti vermesi dolayısıyla ödeme yapılmış kişilere anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen gelir ölçütünün aşılması nedeniyle yersiz veya fazla ödenmiş tutarlar sebebiyle borç çıkartılmış olanlar için ise herhangi bir af getirilmemişti.

İzmir milletvekili Prof.Dr. Hülya GÜVEN tarafından 2022 sayılı Kanuna eklenen geçici üçüncü madde benzeri bir kanun teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunuldu.

SOSYAL HİZMETLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 9- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun ek 7 nci maddesine istinaden kendilerine engelliye ikametgâhında bakım hizmeti vermesi dolayısıyla ödeme yapılmış kişilere anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen gelir ölçütünün aşılması nedeniyle yersiz veya fazla ödenmiş tutarlar sebebiyle ilgililer adına çıkarılmış olan borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizler terkin edilmiş sayılır ve haklarında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmaz. Bu Kanunun ek 7 nci maddesine istinaden kendilerine engelliye ikametgâhında bakım hizmeti vermesi dolayısıyla ödeme yapılmış kişilere anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen gelir ölçütünün aşılması nedeniyle yersiz veya fazla ödenmiş tutarlar sebebiyle bu kişilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizler bir defaya mahsus olarak bu kişilere iade edilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.