logo yeni

ENGELLİLERİN DE HAKİM VE SAVCI OLABİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

hakimNüfusunun yaklaşık %12.29’unun (8.5 milyon kişi) engellilerden oluştuğu Ülkemizde, engellilerin engellerinin giderilmeye çalışılması veya bunun mümkün olmadığı hallerde onlara yaşamları için gerekli maddi ve manevi olanakların sağlanması gerekirken,  engellilerin bazı mesleklerden kanunla men edilmelerinin kabul edilemez olduğu düşüncesinden hareketle, Hakimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması teklif edildi.

Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan “Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde;

-Engellilerin üniversitelere girebilmelerine rağmen bazı mesleklere girememelerinin kabul edilemez olduğu, 

-2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun “Adayların Nitelikleri” başlıklı 8 inci maddesinin (g) bendinde “Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,” şartının yer aldığı,

-Bu düzenlemenin engellileri aşağılayıcı nitelikte olduğu,

-Düzenlemenin Anayasanın eşitlik ilkesine ve engelli vatandaşlarımıza uygulanması gereken pozitif ayrımcılığa ters düştüğü,

-5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun benimsediği ilkelerin başında gelen “erişilebilirlik” ilkesi gereği, engelliler için kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin erişebilir hale getirilmesinin zorunlu olduğu ve bu erişebilirlik sağlandıktan sonra engelli vatandaşlarımızın hakim ve savcı adayı olmaları konusunda herhangi bir engelin kalmayacağı

hususlarına yer verildi.

Kanun Teklifi metni

HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

"MADDE 1- 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 8’inci maddesinin g bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.