logo yeni

3 AY KURS ÖĞRETİCİLİĞİ YAPANLARIN KADROSU TAMAM

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kadro2Meclis Genel Kurulunda dün görüşülmesine başlanan “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” nin ilk 7 nci maddesi ile 8 inci maddesinin bazı bentleri kabul edildi. Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere bugün devam edilecek.

Kabul edilen maddelerde neler var?

**SGK Denetmenlerinin harcırahı

Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarına teftiş, denetim ve, inceleme görevleri sırasında yapılan harcırah ödemelerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilerek, bu personelin harcırah ödemelerinden diğer denetim elemanları gibi yararlanmaları sağlandı.  

Kabul edilen madde metni

MADDE 1- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine "İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir.

**Vekil Kur’an kursu öğreticilerine kadro

Kanun Teklifinin, Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde vekil olarak görev yapan bazı personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemeler içeren 7. Maddesi, dün gece yapılan görüşmeler sırasında AKP Milletvekilleri tarafından verilen önergeyle değiştirilerek kabul edildi.

Buna göre;

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında vekil Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta olanlar ile 4/5/2005 ile 30/6/2013 tarihleri arasında en az üç ay süreyle Başkanlığa bağlı Kur'an kurslarında vekil Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla Başkanlık tarafından Kur'an kursu öğreticisi kadrosuna atanacak.

Bu şekilde kadroya geçirilenlerin, beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılmayacak.

Kabul edilen madde metni

MADDE 7- 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 18-30/6/2013 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında vekil Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta olanlar ile 4/5/2005 ile 30/6/2013 tarihleri arasında en az üç ay süreyle Başkanlığa bağlı Kur'an kurslarında vekil Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla Başkanlık tarafından Kur'an kursu öğreticisi kadrosuna atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir."

**Açıktan vekil olarak atanlara izin hakkı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86 ncı maddesine eklenen bir fıkrayla, memur kadrolarına açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda 20 günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin kullanma hakkı getirildi. İlgili yılı içerisinde kullanılmayan bu izinler sonraki yıla devredilemeyecek.

Kabul edilen madde metni

MADDE 8- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

b) 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda 20 günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hali dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır."

**Kabul edilen diğer düzenlemelerden bazıları da şöyle:

--SGK Denetmenlerinin 657 sayılı Kanunun 36/A/11 maddesinde sayılan unvanlar arasında yer alması sağlandı. SGK Denetmenleri, bu düzenlemede yer alan haklardan başka bir düzenlemeden yapılan atıfla yararlanıyordu.  Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız…

Kabul edilen madde metni

MADDE 8- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Ürün Denetmen Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları," ibaresi ve "Ürün Denetmenliğine," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetmenliğine," ibaresi eklenmiştir.

--Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan kadın memurların çalışma saat ve usullerinde değişikliğe gidilerek, doğum yapan memura 3 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi sağlandı. Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız…

Madde metni (c bendine ilişkin değişiklik önergesi kabul edildi, ancak henüz 8/c madesi üzerinde oylamaya geçilmedi)

 MADDE 8- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

c) 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "doğumdan sonraki bir yıl süreyle" ibaresi "doğumdan sonraki üç  yıl süreyle" şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.