logo yeni

GIDA DENETİMLERİNİ KİMLER YAPIYOR?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

gida muhendisi2Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda denetimlerinin hangi okul mezunları tarafından yerine getirildiği, kaç denetçinin bu alanda görev yaptığı, özel şirketlere denetim yaptırılıp yaptırılmadığı, 2013 yılında gıda mühendisi alımı yapılıp yapılmayacağı, gıda deneticilerine verilen eğitimle ilgili hususlara açıklık getirdi.

Bakanlığın konuyla ilgili yazısına göre;

Yaklaşık 5000 denetçi görev yapıyor

Bakanlığımızca gerek gıda denetçisi gerekse denetim sayısı önemli oranda arttırılmıştır. Türkiye genelinde, 2002 yılında 1.500 denetçi ile 39 Bin denetim yapılmış iken 2012 yılında denetçi sayısı 4.732 ‘ye ve denetim sayısı ise 413 bine ulaşmıştır. Denetçi ve denetim sayısı her yıl artmaktadır.

Gıda denetimlerinin özel denetim şirketleri vasıtasıyla yürütülmesine ilişkin hususlar, Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin resmî kontrollere ilişkin belirli görevlerin devredilmesi bölümünde belirtilmiştir.

İlk sırada ziraat mühendisleri görev alıyor

Gıda denetim ve kontrolünde görev alabilecek meslek mensupları, en az lisans düzeyinde eğitim almış olacak şekilde 5996 sayılı Kanun’un EK-2 sayılı listesinde belirlenmiş olup, 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatınca yapılan gıda denetim ve kontrol hizmetleri bu listede yer alan meslek mensuplarından 2.287 ziraat mühendisi, 1.552 veteriner hekim, 945 gıda mühendisi, 139 su ürünleri mühendisi, 34 kimya mühendisi, 10 kimyager ve 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi olmak üzere toplam 4.973 kontrol görevlisi tarafından gerçekleştirmektedir.

2013’te yeni istihdam planlanıyor

Bakanlığımızda 2003-2013 yılları arasında kadrolu ve sözleşmeli olarak 1.272 gıda mühendisi istihdam edilmiştir. 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde Bakanlığımıza gıda mühendisi alımı yapılması plânlanmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından da gıda mühendisi alımı yapılmaktadır.

Bakanlığımızca standart bir denetim ve kontrol sisteminin sağlanması amacıyla, gıda ve kontrol hizmetlerinde görev alacak olan personelimize yönelik olarak meslek ayırımı yapılmaksızın kontrol görevlisi kursları düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde, denetim ve kontrollerin daha etkin verimli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla genel mevzuat, HACCP, denetim prosedürü, laboratuvar uygulamaları, ürün teknolojisi, denetçi davranışı konularında eğilimler verilmektedir. Bahse konu eğitimler, personelin eğitim düzeyinin arttırılması veya yeterlilik kazandırılması ile ilgili olmayıp, almış olduğu eğitime bağlı olarak sahip oldukları bilgilerin güncellendiği bir hizmet içi programdır.

Belirli bir kapasitenin altında kurulu gücü veya personel sayısı olan işletmelerdeki üretimden işletmecinin kendisi sorumlu olup, işletme sahibi veya çalışanlarına yönelik olarak Bakanlığımızca herhangi bir eğitim düzenlenmesi, sertifika verilmesi ve denetim yetkisi verilmesi söz konusu değildir

Denetimlerle ilgili gizlilik esasının personel tarafından ihlâl edilmesi hâlinde, gerekli disiplin işlemleri idari amir tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.