logo yeni

KAMU PERSONELİNİ DE İLGİLENDİREN KANUN BU HAFTA ÇIKIYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

personelKamuoyunda günlerdir konuşulan ve kamu çalışanlarına ilişkin hususların da yer aldığı  “Torba Kanun” Tasarı ve Tekliflerindeki düzenlemelerin bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Meclis, bu Kanunu çıkardıktan sonra 1 Ekim Salı günü toplanmak üzere tatile girecek.

Benzer konularda Meclise sevk edilmiş olan Kanun Tasarısındaki ve AKP Milletvekillerinin Kanun Tekliflerindeki düzenlemelerden bazılarının, mevcut Kanun Tekliflerinden biri içerisinde toplanarak Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, Kanun Teklifinin bu hafta Çarşamba günü Meclis Genel Kurulunda görüşmesine başlanarak hafta sonuna kadar sonuçlandırılması planlanıyor.

Ancak, çıkacak olan Kanun, kamu çalışanlarında uzun zamandan beridir yaratılan beklentileri karşılamayacak.

Öte yandan, Kanun Teklifinin, Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında bazı değişikliklere uğraması da muhtemel olmakla birlikte, çıkacak Kanunda yer alması beklenen düzenlemelerden bazıları şöyle;

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler yeniden düzenleniyor

2011 yılında çıkarılan ve Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilen Kanun Hükmünde Kararnamelerin, iptal edilen hükümlerin bazıları (kurumların kariyer meslek istihdamına ilişkin düzenlemelerinin bir kısmı da iptal edilmişti) yeniden düzenleniyor.

Bazı sözleşmelilere kadro veriliyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 72.485 sözleşmeli personelin; 4924 sayılı “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan 772 sözleşmeli sağlık personelinin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine göre çalışan 23.248 sözleşmeli personelin, kurumlarında durumlarına uygun memur kadrolarına atanmaları sağlanacak.

Vekil din görevlileri kadrolu oluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde vekil imam-hatip, vekil müezzin-kayyım ve Kur’an kurslarında vekil olarak öğreticilik yapanlar, yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla  ilgili kadrolara atanabilecek.

Memuriyetten çıkarılan bazı personel geri dönüyor

28.02.1997 ile 14.02.2005 tarihleri arasında memuriyetten çıkarılmış olanların,  atanacakları kadro için aranan nitelikleri taşımaları şartıyla yeniden göreve alınmalarının sağlanması amacıyla, 2013 yılında atama sayısı sınırlaması uygulanmayacak.

Mahkeme kararıyla görevine son verilen bazı kişiler işe alınıyor

**Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel sınavında başarı gösterip Devlet memuru olarak atanan ve göreve başlayan ancak daha sonra idari yargı kararı sonucunda Devlet memurluğundan çıkarılanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının taşra teşkilatlarında durumlarına uygun memur kadrolarına atanabilecek.

**Özelleştirilen Elazığ Eti Krom A.Ş. ile Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş tarafından 7/6/1997 tarihinde yapılan sınavda başarı gösterip 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel olarak göreve başladıktan sonra idari yargı kararı sonucunda görevlerine son verilenlerden, atanmaya engel durumu bulunmayanların kamu kurum ve kuruluşlarına atama işlemleri Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumlar tarafından sonuçlandırılacak.

Yaratılan beklenti bu muydu?

Çıkacak olan Kanunda yer alacak konular, kamu çalışanlarında yaratılan beklentinin çok ötesinde kalıyor:

**Sözleşmeliler kadroya geçirilecekti (sadece bir kısmı geçiriliyor),

**Taşeron kamu çalışanlarının durumu düzeltilecekti,

**1 derece verilecekti,

**Disiplin cezaları affedilecekti,

**Özlük hakları iyileştirmelerinden yararlanamamış ya da olumsuz etkilenmiş personelin özlük hakları düzeltilecekti,

**Çeşitli sebeplerle yaratılmış mağduriyetler giderilecekti,

**Kamu personelinin sosyal hakları artırılacak,

**Daha birçok konu düzenlenecekti.

Bu hususlardan bazılarının Meclis Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında verilecek önergelerle Kanuna eklenmesinin, kamu çalışanlarının mutsuzluğunu kısmen de olsa gidereceğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.