logo yeni

SGK DENETMENLERİNİ SEVİNDİRECEK GELİŞME YOK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

memur2Meclis Başkanlığına 15 Mayıs'da sunulan Kanun Tasarısı ve 14 Haziran'da sunulan Kanun Teklifi üzerinde, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından oluşturulan alt komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu Tasarının birleştirilmesi ile oluşan Kanun Teklifinde yeni bazı düzenlemelere de yer verildi.

Meclise sevk edilen Kanun Tasarında ve Kanun Teklifinde düzenlenmeyen ve alt komisyonun kabul ettiği metinde yer alan düzenlemeler arasında “Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik  Denetmen Yardımcıları” hakkındaki konular da var. Ancak, getirilmesi planlanan bu düzenlemeler, söz konusu unvandaki personelin özlük haklarının iyileştirilmesi şeklinde anlaşılmalara sebep olmakla birlikte, özü itibariyle özlük hakları bakımından adı geçen kadro unvanlarındaki personel için ilave herhangi bir hak (harcırah ödemeleri dışlında) getirmemektedir.

Ancak, Kanun Teklifi metninde, “Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları”nın; teftiş, denetim ve inceleme yapma amacıyla görevlendirilmeleri halinde daha yüksek tutarlarda harcırah ödemesinden yararlanmalarına ilişkin hükümler de yer alıyor.

Alt komisyonda kabul edilen Kanun Teklifine göre;

1-SGK Denetmenleri ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunda düzenleme yapılıyor:

**Söz konusu düzenleme

 “MADDE 7- 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Ürün Denetmen Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları," ibaresi ve "Ürün Denetmenliğjne," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetmenliğine," ibaresi eklenmiştir.

b) 152 nci maddesinin "II - Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendine "Gümrük ve Ticaret Denetmenleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetmenleri," ibaresi eklenmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendine "Gümrük ve Ticaret Denetmenleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetmenleri," ibaresi eklenmiştir."

**Bu düzenleme adı geçen unvandaki personele ne kazandıracak?

Bu düzenleme, “Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları”  hakkında yeni bir özlük düzenlemesi getirmemektedir. Sadece, söz konusu personelin mevcut özlük hakları düzenlenirken atıf yapılan ilgili mevzuat hükümlerinden, atıfla değil de bizzat o düzenleme içerisinde sayılarak yararlanmaları ve böylelikle mesleki bakımdan kendilerini daha güvende hissetmeleri  sağlanmış olmaktadır.

Çünkü, Alt Komisyon tarafından kabul edilen Kanun Teklifinde yer alan özlük hakları, ilgili unvanlar için daha önce zaten tanınmış haklardır. 6111 sayılı Kanunun 163 maddesi ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 31 inci maddesi değiştirilmiş ve “Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları” nın bazı özlük hakları getirilmişti.

**25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan düzenleme

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

MADDE 31-(Değişik:13/2/2011-6111/163 md.)

(6)Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine göre derece yükselmesinden, 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” bölümünün “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (i) alt bendinde yer alan özel hizmet tazminatından, “(F) Denetim Tazminatı” bendinde yer alan denetim tazminatından ve (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde yer alan ek göstergeden aynı usul ve esaslarla yararlanır.”

2-SGK Denetmenleri ile ilgili olarak Harcırah Kanununda düzenleme yapılıyor:

**Söz konusu düzenleme

“MADDE 8- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine "İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir.”

**Harcırah ödemelerinden denetim elemanları gibi yararlanabilecekler

Düzenlemenin yasalaşması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmen ve Yardımcılarına, teftiş denetim ve incele görevi yaptıkları süreler için daha yüksek tutarda harcırah ödenebilecek.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilenler, bazı görevleri (teftiş, denetim, inceleme gibi) yerine getirmek için görevlendirildiklerinde daha yüksek gündelikten ve konaklama ücretinden yararlanmaktadırlar. Ayrıca, maddede sayılan unvanlardaki personele konaklama bedeli ödenmesinde gün sınırlaması söz konusu değilken, Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Yardımcılarına en fazla 10 gün için konaklama bedeli ödenebilmektedir.

**Harcırah ödemesindeki mesleki farklılıklara ve ödenen tutarlara ilişkin haberimiz için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.