logo yeni

TSK SÖZLEŞMELİ PERSONELİNDE ARANAN NİTELİKLER DEĞİŞTİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

subay2“Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği” ile “Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği”nde yapılan değişikliklerle; sözleşmeli subay, astsubay, erbaş ve erlerin istihdamı sırasında adaylarda aranacak niteliklerde de değişiklik yapıldı.  

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik değişiklikleri sonrasında;

-Sözleşmeli subay adaylarında artık şu nitelik de aranacak: “Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (askerlik yükümlülüğü ile tabipler hakkındaki devlet hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır).”

-Sözleşmeli astsubay adaylarında artık şu nitelik de aranacak: “Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır).”

-Sözleşmeli subay ve ast subayların sözleşmelerinin yenilenmesi ve uzatılmasında şu ek usül de uygulanacak: “Sözleşmesi yenilenecek personel; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kurulacak komisyonlar tarafından personelin nitelik belgesi, sicili, takdir/ceza durumu, amir kanaatleri, almış olduğu eğitimler gibi hususlar çerçevesinde mesleki safahatları dikkate alınarak ilgili komutanlık personel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Değerlendirme komisyonunun kimlerden oluşacağı, görev, yetki ve sorumlulukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergeler ile tespit edilir.”

-Sözleşmeli erlerde artık şu nitelik de aranacak: “Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır).”

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelikler

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (9) numaralı alt bent eklenmiştir.

 “9) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (askerlik yükümlülüğü ile tabipler hakkındaki devlet hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır).”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (9) numaralı alt bent eklenmiştir.

“9) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır).”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sözleşmesi yenilenecek personel; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kurulacak komisyonlar tarafından personelin nitelik belgesi, sicili, takdir/ceza durumu, amir kanaatleri, almış olduğu eğitimler gibi hususlar çerçevesinde mesleki safahatları dikkate alınarak ilgili komutanlık personel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Değerlendirme komisyonunun kimlerden oluşacağı, görev, yetki ve sorumlulukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergeler ile tespit edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleşme” ibaresi “ön sözleşme ve ön sözleşmeden sonraki ilk sözleşmeyi” şeklinde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Müteakip sözleşmeleri yapmaya yetkili makamlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Tayin/Atama Daire Başkanı veya eşidi birim amiridir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – Askeri eğitimi başarıyla tamamlayan sözleşmeli subay ve astsubay adayları kendilerinin istemesi ve idarenin uygun görmesi üzerine EK-A ve EK-B’de örneği gösterilen belgeyi imzalayarak subaylığa veya astsubaylığa nasıp kararnameleri çıktıktan sonra subay veya astsubay nasbedilirler. Bu personelin subaylık/astsubaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos’u itibar olunur. Nasıp düzeltmesinden ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Ancak sözleşme yenileme tarihleri için ilk sözleşme imzaladıkları tarih esas alınır. Sözleşme ile ilgili ihtiyaç duyulacak diğer belgeler Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının çıkaracakları yönergelerde gösterilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-A'sında yer alan Sözleşmeli Subay/Subay Adayı Ön Sözleşme/Sözleşme Belgesinin onay bölümündeki “ÖN SÖZLEŞMEYİ/SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA YETKİLİ KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANI VEYA EŞİDİ BİRİM AMİRİ” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ÖN SÖZLEŞMEYİ/ÖN SÖZLEŞMEDEN SONRAKİ İLK SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA YETKİLİ KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANI VEYA EŞİDİ

BİRİM AMİRİ

MÜTEAKİP SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA YETKİLİ KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TAYİN/ATAMA DAİRE BAŞKANI VEYA EŞİDİ BİRİM AMİRİ”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-B'sinde yer alan Sözleşmeli Astsubay/Astsubay Adayı Ön Sözleşme/Sözleşme Belgesinin onay bölümündeki “ÖN SÖZLEŞMEYİ/SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA YETKİLİ KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANI VEYA EŞİDİ BİRİM AMİRİ” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ÖN SÖZLEŞMEYİ/ÖN SÖZLEŞMEDEN SONRAKİ İLK SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA YETKİLİ KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANI VEYA EŞİDİ BİRİM AMİRİ  MÜTEAKİP SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA YETKİLİ KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TAYİN/ATAMA DAİRE BAŞKANI VEYA EŞİDİ BİRİM AMİRİ”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır).”

Aranacak nitelikler

MADDE 7‒ (1) Sözleşmeli erlik için aşağıdaki nitelikler aranır;

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.