logo yeni

YENİ ÜNİVERSİTELER KURULDU

Aktif . Yayınlanma mansethaber

mezunYükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda yapılan değişiklikle; Ankara'da “Anka Teknoloji Üniversitesi”, İstanbul'da “İstanbul Esenyurt Üniversitesi”, Adana'da “Kanuni Üniversitesi”,  Konya'da “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi”, Gaziantep'te “Sanko Üniversitesi” adıyla 5 yeni  vakıf üniversitesi kurulurken, bir Üniversitenin de ismi değiştirildi.

Bugün yürürlüğe giren, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

*Ankara’da  “Anka Teknoloji Üniversitesi” adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu.

Bu Üniversite;

a) Adli Bilimler Fakültesinden,

b) Fen Fakültesinden,

c) Mühendislik Fakültesinden,

ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşacak.

*İstanbul’da “İstanbul Esenyurt Üniversitesi” adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu.

Bu Üniversite;

a) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,

b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,

e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

g) Meslek Yüksekokulundan,

ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşacak.

*Adana’da “Kanuni Üniversitesi” adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu.

Bu Üniversite;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Beşeri Bilimler Fakültesinden,

ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşacak.

*Konya’da “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi” adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu.

Bu Üniversite;

a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

ç) Meslek Yüksekokulundan,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşacak.

*Gaziantep’te “Sanko Üniversitesi” adıyla bir vakıf üniversitesi kuruldu.

Bu Üniversite;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşacak.

*“Altın Koza Üniversitesi”nin adı “İpek Üniversitesi” şeklinde değiştirildi.

 

Bugün yürürlüğe giren 6492 sayılı Kanun

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 141 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Altın Koza Üniversitesi” ibareleri “İpek Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Anka Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 150 – Ankara’da İstanbul Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Anka Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Adli Bilimler Fakültesinden,

b) Fen Fakültesinden,

c) Mühendislik Fakültesinden,

ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

EK MADDE 151 – İstanbul’da Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Esenyurt Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,

b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,

e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

g) Meslek Yüksekokulundan,

ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Kanuni Üniversitesi

EK MADDE 152 – Adana’da Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Kanuni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Beşeri Bilimler Fakültesinden,

ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

EK MADDE 153 – Konya’da Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

ç) Meslek Yüksekokulundan,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Sanko Üniversitesi

EK MADDE 154 – Gaziantep’te Sani Konukoğlu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Sanko Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.