logo yeni

MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİNE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

personel10İçişleri Bakanlığı mahalli idareler kontrolörlerinin unvanının, yerel yönetim denetçisi şeklinde değiştirilmesi ve çalışma usul ve esaslarının tekrar düzenlenebilmesi amacıyla kanun teklifi verildi.

Eskişehir milletvekili Kazım KURT tarafından verilen kanun teklifinin gerekçesinde, İçişleri Bakanlığının Kontrolörler ile ilgili görevlendirmeleri ve Kontrolörler Başkanlığı ile ilgili düzenlemeleri Bakan yönergesiyle yapması nedeniyle uygulamalarda hukuki aykırılıklar oluştuğu, Ankara İdare Mahkemelerince, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Çalışma Yönergesinin Kontrolörlerle ilgili maddelerinin iptal edildiği hususlarına vurgu yapılarak, bu iptalden sonra bir boşluk oluştuğuna değinildi.

Ayrıca, meydana gelen bu boşluğun ancak yasa ile düzenleyerek doldurulması mümkün olması sebebiyle, Türkiye’de, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve güçlü yerel yönetimlerin de iyi denetlenmesi esas olduğu da göz önünde tutularak, “yerel yönetim denetçileri oluşturulmalı ve bu kurulun objektif ölçülere göre çalışması sağlanmalıdır.” denildi.

Teklif metni: 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 11 inci maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 3152 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ b) Yerel Yönetim Denetçiler Kurulu Başkanlığı”

MADDE 3- 3152 sayılı Kanuna 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/B maddesi eklenmiştir.

“Yerel Yönetim Denetçileri

MADDE 15/13- Yerel Yönetim Denetçiler Kurulu Başkanlığının ve Yerel Yönetim Denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetmelikle belirlenir”

MADDE 4- 3152 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin başlığı “Yerel Yönetim Denetçileri” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “kontrolör” ibareleri “Yerel Yönetim Denetçileri” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kontrolörlerin” ibareleri ise “ Yerel Yönetim Denetçilerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 3152 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yayımı tarihinde mahalli idareler başkontrolörü, mahalli idareler kontrolörü ve mahalli idareler stajyer kontrolörü kadrolarında bulunanlar, durumlarına göre bulundukları kadro dereceleriyle yerel yönetim başdenetçisi, yerel yönetim denetçisi ve yerel yönetim stajyer denetçisi kadrolarına atanırlar. Bunların başkontrolör, kontrolör ve stajyer kontrolör kadrolarında geçirdikleri süreler yerel yönetim başdenetçisi, yerel yönetim denetçisi ve yerel yönetim stajyer denetçisi kadrolarında geçmiş sayılır.”

MADDE 6- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan “mahalli idareler başkontrölörü”, “mahalli idareler kontrolörü” ve “mahalli idareler stajyer kontrolörü” kadro unvanları sırasıyla “yerel  yönetim başdenetçisi”, “yerel yönetim denetçisi” ve “yerel yönetim stajyer denetçisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu yazının hakları Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.