logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİ 3 KANUNU KISMEN İPTAL ETTİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kanun2Anayasa Mahkemesi 6 Haziran 2013 tarihli toplantısında görüştüğü dosyalardan bazılarına ilişkin sonuçları açıkladı. Açıklanan sonuçlar arasında, 3 Kanuna ilişkin kısmi iptal kararları da yer alıyor. Maliye Bakanlığının teşkilat ve personeli ile ilgili düzenlemeleri de içeren dosyaların sonuçları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İptal edilen düzenlemeler:

*7.12.1994 günlü ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 34. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri iptal edildi.

4054 sayılı Kanunda, Rekabet Kurumu personelinin statüsünün düzenlendiği 34 üncü maddede yer alan “Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Kadroların iptali ve ihdası Kurulca yapılır.” şeklindeki cümleler iptal edildi.

*29.6.2001 günlü ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna, 5793 sayılı Kanunla eklenen geçici 8. Maddesi iptal edildi.

“Geçici Madde 8- Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde (kıyıda) bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ve deniz, göl ve akarsularda doldurma veya kurutma yoluyla elde edilen alanlar üzerinde, tersane, yat limanı, kurvaziyer limanı, dolfen, iskele, dolgu, rıhtım, boru hattı, şamandıra, platform ve benzeri kıyı yapıları yapılmak amacıyla, özel düzenlemeler hariç olmak üzere lehlerine kırkdokuz yıldan az süreli olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhine açılmış davalar var ise bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli üzerinden yeni sözleşme düzenlenmesi şartıyla, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinin süresi hakkın başlangıç tarihinden itibaren kırkdokuz yıl olarak değiştirilir.”

*21.5.1986 günlü ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9. maddesine, 6215 sayılı Kanunla eklenen yirminci fıkra iptal edildi.

“Kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar hariç olmak üzere, spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacakları haczedilemez ve bu alacaklar devir ve temlik edilemez.” 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.