logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİ BU HAFTA NELERİ GÖRÜŞÜYOR?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

mahkeme karariAnayasa Mahkemesinin 22 Mayıs günü yapacağı toplantıda görüşeceği 7 dosya arasında, 6428 sayılı "Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" da var.

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ ile birlikte 129 milletvekili tarafından, 6428 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. Çarşamba günü yapılcak olan toplantıda, bu konudaki  dosya üzerinde ve başka bir dosya konusunda ilk değerlendirmesini yapacak olan Anayasa Mahkemesi, 5 dosyayı da esastan karara bağlayacak.

 Anayasa Mahkemesi tarafından 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü yapılacak olan toplantının gündemi:

ıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2013/50

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ ile birlikte 129 milletvekili

21.2.2013 günlü, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

A- Tümü ve ayrı ayrı tüm maddelerinin,

B- 1- 1. maddesinin;

   a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “…özel hukuk hükümlerine göre…”  ve “… ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin …” ibarelerinin,

        b- (2) numaralı fıkrasının;

           aa- (c) bendinde yer alan “…tesisteki belli hizmetlerin sunulması karşılığında …”  ibaresinin,

           ab- (ö) bendinde yer alan “…veya ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesi…” ve “…özel hukuk hükümlerine göre…”ibarelerinin,

     2- 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…tesislerdeki belli hizmetlerin sunulması…” ibaresinin,

     3- 3. maddesinin;

         a- (3) numaralı fıkrasının,

      b- (6) numaralı fıkrasında  yer alan “…idarece tespit edilen mali ve teknik yeterlik kriterleri ile…”  ibaresinin,

         c- (8) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin,

     4- 4. maddesinin;

    a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “…özel hukuk hükümlerine tabi olup…” ibaresinin,

         b- (4) numaralı fıkrasının,

  5- 13. maddesiyle, 28.3.2002 günlü, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen 8/A maddesinin birinci ve altıncı cümlelerinin,

  6- 25. maddesiyle değiştirilen 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 51. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan“ …döner sermaye ek ödemesi dâhil…”  ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

2

2013/51

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, İstanbul Milletvekili   M. Akif HAMZAÇEBİ ile birlikte 125 milletvekili

27.2.2013 günlü, 6443 sayılı Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle, 25.2.1998 günlü, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 12. maddesine eklenen fıkranın birinci ve son cümlelerininiptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

3

2012/60

Söğüt İcra Hukuk Mahkemesi

2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (1) SAYILI TARİFE’sinin “B) İcra ve İflas Harçları” bölümüne, 23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesi ile eklenen (III) numaralı fıkrada yer alan “her bir işlem için” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

4

2012/77

Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesi

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 203. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “… veya yetkili makamların emri uyarınca…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

5

2012/108

Şirvan Asliye Hukuk Mahkemesi

31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun, 5.11.2003 günlü, 4999 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen 11. maddesinin birinci fıkrasının “Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir.” biçimindeki üçüncü ve dördüncü cümlelerinin iptallerine karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

6

2012/149

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi

25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun, 29.6.2006 günlü, 5530 sayılı Kanun’un 61. maddesiyle değiştirilen ek 1. maddesininbirinci fıkrasının “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanununun adlî kontrole ilişkin 109 ilâ…maddeleri hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri askeri yargıda da uygulanır” bölümünün iptalinekarar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

7

2013/39

Ankara 11. İdare Mahkemesi

8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 10. maddesinin “Hizmete devamında 9 uncu madde hükümlerine göre sakınca görülen yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir.”biçimindeki ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.