logo yeni

TORBA TASARININ “ÇALAKALEM” HAZIRLANDIĞINI DÜŞÜNDÜREN BİR ÖRNEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

burokrat3Başbakan imzasıyla Meclise Başkanlığına sunulan ve kamu çalışanlarının beklentilerinden uzak düzenlemeler içeren “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” incelendiğinde görülen hususlar, üzerinde gerekli ve yeterli çalışmalar yapılmadan hazırlandığı düşüncesini oluşturuyor.

Bu anlamda; Tasarının 1 inci ve 2 nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılması düşünülen ek ve değişikliklerde; uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer kadrolarına atanmak amacıyla kurumlarınca yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanmak için anılan kadroların yardımcılık veya stajyerliklerinde geçirilmesi gereken asgarî süreler, 3 yıldan 2 yıla indirilmektedir.

Bu düzenleme yapılırken, 657 sayılı Kanunun diğer ilgili maddelerinde de değişikliğe paralel değişiklik yapılması gerekirken, buna ilişkin düzenleme getirilmemiştir.

Düzenleme yapılırken, 657 sayılı Kanun Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde yer alan “… kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla … kadrosuna atanmış olanlar.” ifadesinin gözden kaçtığını düşünmekteyiz. Aksi halde, düzenlemenin yasalaşması ve  (h) bendinin ek ibaresinde sayılan unvanlara 2 yıl hizmetten sonra atama yapılması halinde, bu personelin hizalarında belirtilen ek göstergeden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendi:

"h) En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, (Ek İbare: 19/6/1994-KHK-543) En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları kadrosuna atanmış olanlar."

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.