logo yeni

RTÜK ÜYELİKLERİ İÇİN PARTİLER ADAYLARINI BELİRLEDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

rtukRadyo ve Televizyon Üst Kurulunda 14.07.2013 tarihinde boşalacak üyeliklere yapılacak seçimler için, siyasi parti grupları tarafından kendilerine tanınan kontenjanın iki katı aday belirlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi seçimleri için;  siyasî parti grupları üye sayısı oranında belirlenen kontenjanın ikişer katı aday göstermekte ve Üst Kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasî parti grubuna düşen üye sayısı esas alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilmektedir.

Buna göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda 14.07.2013 tarihinde boşalacak 3 üyeliğin 2’si AKP, 1’i CHP Grubuna ayrılan kontenjan olması nedeniyle, üye adayları da bu partiler tarafından belirlendi. AKP tarafından gösterilen 4 adayın 2’si ve CHP tarafından gösterilen 2 adayın 1’i RTÜK üyesi seçilecek.

RTÜK üyeliği için gösterilen adaylar ve halen bulundukları görevler

İKİ ÜYELİK İÇİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUBU TARAFINDAN GÖSTERİLEN ADAYLAR

1- Dr. Hamit ERSOY

    (Şimdiki görevi: RTÜK Üyesi)

2- Nurullah ÖZTÜRK

    (Şimdiki görevi: RTÜK - İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı)

3- Dr. Hüseyin PALA

    (Şimdiki görevi: RTÜK - Üst Kurul Müşaviri)

4- Sait YÜCE

    (Şimdiki görevi: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - Uzman)

BİR ÜYELİK İÇİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU TARAFINDAN GÖSTERİLEN ADAYLAR

1- Ali ÖZTUNÇ

    (Şimdiki görevi: CHP TBMM Grup Danışmanı)

2- Hasan Özgür KURT

    (Şimdiki görevi: Milletvekili Danışmanı)

Seçime ilişkin düzenleme

RTÜK üye seçimine ilişkin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda yer alan düzenleme şu şekilde:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

MADDE 35 – (1) Üst Kurul, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az on yıl süreyle görev yapmış, meslekî açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve Devlet memuru olma niteliğine sahip, otuz yaşını doldurmuş kişiler arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur.

(2) Seçim için, siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir ve Üst Kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasî parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Ancak, siyasî parti gruplarında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimlerde kime oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

(3) Üst Kurul üyelerinin seçimi, adayların belirlenerek ilânından sonra on gün içinde yapılır. Siyasî parti grupları tarafından gösterilen adaylar için ayrı ayrı listeler hâlinde birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Siyasî parti gruplarının ikinci fıkraya göre belirlenen kontenjanlarından Üst Kurula seçilecek üyelerin sayısından fazla verilen oylar geçersiz sayılır.

(4) Karar yeter sayısı olmak şartıyla seçimde en çok oyu alan boş üyelik sayısı kadar aday seçilmiş olur. Seçim sonucu Resmî Gazetede yayımlanır.

(5) Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Üyelerin görev sürelerinin bitiminden iki ay önce; üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise tatilin bitiminden itibaren bir ay içinde aynı usulle seçim yapılır. Bu seçimlerde, boşalan üyeliklerin siyasî parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasî parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasî parti gruplarının hâlihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Üyeliklerdeki boşalma sebebiyle yapılan seçimlerde seçilen üyeler, yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresini tamamlar."

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.