logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİ 9 DOSYA GÖRÜŞECEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

adaletAnayasa Mahkemesi,yarın yapacağı toplantıda, görülmekte olan davalarda Anayasaya aykırılığı ileri sürülen 7 dosya ile, CHP Milletvekilleri tarafından açılan 2 davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak.

Gündemdeki konular arasında, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali istemi de yer alıyor.

 

 

2 Mayıs 2013 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündem

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2013/38

İspir Sulh Ceza Mahkemesi

31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 82. maddesinin “Bu zabıtlar, hilafı ispat olununcaya kadar muteberdir.” biçimindeki dördüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

2

2013/39

Ankara 11. İdare Mahkemesi

8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 10. maddesinin “Hizmete devamında 9 uncu madde hükümlerine göre sakınca görülen yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir.” biçimindeki ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

3

2013/40

Edirne İş Mahkemesi

31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17.4.2008 günlü, 5754 sayılı Kanun’un 60. maddesiyle değiştirilen 102. maddesinin beşinci fıkrasının“Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.” biçimindeki üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

4

2013/41

Danıştay Dokuzuncu Dairesi

3.6.2007 günlü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

5

2013/42

Gaziantep İnfaz Hakimliği

24.1.2013 günlü, 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

1- 1. maddesiyle, 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202. maddesine eklenen (4) ve (5) numaralı fıkraların,

2- 2. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 1’in,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

6

2013/43

Bolu 1. Sulh Ceza Mahkemesi

13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na, 17.10.1996 günlü, 4199 sayılı Kanun’un 43. maddesi ile eklenen Ek Madde 6’nın ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

7

2013/44

Tire Sulh Ceza Mahkemesi

13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesinin, 31.10.1990 günlü, 3672 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile değiştirilen birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

8

2013/45

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 126 milletvekili

7.2.2013 günlü, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanır”ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

9

2013/46

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE, İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ ile birlikte 117 milletvekili

31.1.2013 günlü, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun;

1- 13. maddesinin (6) numaralı fıkrasının son cümlesinde yer alan “...ile 21 inci madde gereğince...” ibaresinin,

2- 20. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “…ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiiller...” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.