logo yeni

“ET VE BALIK KURUMU”, “ET VE SÜT KURUMU” OLDU

Aktif . Yayınlanma mansethaber

et ve sütEt ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü” adıyla yeniden teşkilatlandırıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan “Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün” adı değiştirilmiş oldu.

 BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4553

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adıyla yeniden teşkilatlandırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/3/2013 tarihli ve 4374 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/3/2013 TARİHLİ VE 2013/4553 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) Devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kamu yararı ile faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulan ve bir iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün adı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün amacı, faaliyet konusu, kapsamı, merkezi ve sermayesi ana statüsünde belirtilir.

MADDE 3 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ile aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına ait cetvellerin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinde yer alan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ibareleri Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.