logo yeni

GIDA DENETİMLERİNİ KİM YAPMALI?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

gida muhendisi2Giresun milletvekili Selahattin KARAAHMETOĞLU gıda denetimlerinin gıda mühendisleri dışındaki personel tarafından yapılmasını eleştirerek konuyu soru önergesiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER’ e sordu.

Karaahmetoğlu önergesinde, gıda ve beslenme konusunun, kamu sağlığını ilgilendiren önemli konuların başında geldiğini belirterek, gıda terörü yaratan, halkımızın sağlığını tehdit eden ürün ve üretim biçimlerini sürdüren firmaların bakanlık tarafından da teşhir edilerek cezalandırıldığını, bu yöntemin olumlu neticeler verdiğini belirtti.

Ancak, gıda denetimiyle ilgili diğer birçok hususta yetersiz kalındığını, denetimlerin eksik yapıldığını, her gün gıda terörüne ilişkin yeni rezaletler gün yüzüne çıktığını ve konunun uzmanlarının da hemfikir olduğu şekilde halk sağlığının hala ve ciddi bir şekilde tehdit altında olduğunu vurgulayarak, yanıtlaması istemiyle şu soruları Mehdi EKER’e yönetltti:

"1. 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile kurulu gücü veya çalışan sayısı belirli bir büyüklüğün altında kalan gıda işletmelerinde gıda mühendisi istihdamı zorunluluğunu ortadan kalkmıştır. Şu anda Gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu bulunmayan işyeri sayısı, var olan tüm gıda işletmelerinin yüzde 80’ine yakındır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar tarafından verilen gıda güvenliği eğitimi ve sertifikası alanlara gıda denetimi yetkisi verilmektedir. Birkaç haftalık bir kursla gıda güvenliği ve denetiminin sağlanması sizce mümkün müdür?

2. Bu eğitim, hangi eğitim seviyesi ve hangi bölüm mezunu kişilere verilmektedir? Bu kursun verilme gerekçesi nedir? Bu alanda istihdam edilebilecek fakülte mezunlarının, eğitim düzeyinin yahut aldıkları eğitimin içeriğinin, uygun olmadığı mı düşünülmektedir? Bu eğitimi almış Gıda Mühendisi gençlerin, ayrıca bir eğitim ve sertifika programına gerek duyulmadan, kamu da ihtiyaç duyulan birimlerde istihdamı gıda denetmeni ihtiyacını karşılamayacak mıdır?

3. Gıda mühendislerinin, gıda terörünün çözümü noktasında sahada olmaları bir ihtiyaç gibi görünmemekte midir? Yoksa Bakanlığınız ‘gıda güvenliği’ konusunda bir sıkıntı olmadığını mı düşünmektedir?

4. Ülkemizde gıda denetimi kapsamına dâhil işletme sayısı kaçtır? Bu işletmelerin hepsinin denetimi yapılabilmekte midir? Son bir yıl içinde denetimi hiç yapılmamış küçük ya da büyük ölçekli işletme sayısı kaçtır? Yapılan gıda denetimleri hangi meslek mensuplarınca yapılmıştır? Kaçı, gıda teknolojisi, güvenliği, hijyeni konusunda eğitim almış mühendistir?

5. Yapılan gıda denetimlerinin, hangi işletme ile ilgili olarak, hangi süre zarfında ne kadar yapıldığı hususunda tüketicinin bilgi sahibi olması mümkün değil midir?

6. 5996 sayılı kanun sonrasında gıda üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini yapan küçük işletmelerin denetimi eksiksiz yapılabilmekte midir? Bu şekilde hangi sayıda işletme, kaç denetmen tarafından kontrol edilmektedir? Sınırlı sayıda denetmenle bu işletmelerin denetimi nasıl yapılmaktadır?

7. Denetimi yapılan işletmelerin önceden haberdar edilerek, bilgileri dâhilinde denetlendikleri doğru mudur? Doğru ise, bu şekilde yapılan denetimlerin yeterli ve başarılı olması mümkün müdür?

8. Bakanlığınız, yaptığı gıda denetimleri sonucunda halk sağlığına zararlı üretim yapan işletmeleri teşhir etmektedir. Bu şekilde teşhir edilerek, para cezası ve diğer yaptırımlara maruz kalan işletmelerin, faaliyetlerine aynı şekilde devam etme oranı nedir? Teşhir edilen, para cezası alan bu işletmelerden kapısına kilit vuran olmuş mudur? Cezayı ödeyen firmaların uygun koşullarda üretime geçmek yerine, aynı olumsuz koşullarda üretime devam edip etmediklerinin takibi nasıl yapılmaktadır?  Cezayı öderim, bildiğim şekilde devam ederim anlayışı mı söz konusudur? Bu firmaların rutin denetimleri dışında takibi yapılmakta mıdır ve nasıl yapılmaktadır? Teşhir ve para cezası sağlıksız koşullarda üretimin önlenmesi konusunda yeterli olmakta mıdır?

9. Bakanlığınız ve diğer kamu kurumlarında gıda denetiminden sorumlu personel sayısı ve mesleklere dağılımı ne şekildedir? Gıda denetmenlerinin kaçı Gıda Mühendisliği eğitimi almış fakülte mezunudur?

10. Gıda Mühendisi ataması yapılacağına ilişkin açıklamanız sonrasında, yüzde 2’lik bir kontenjan dâhilinde bir atama gerçekleştirmeniz haksızlık değil midir?  Kurumunuz bünyesine en son ataması yapılmış Gıda Mühendisinin, kaç KPSS puanıyla atandığını söyler misiniz? Her yıl katlanarak artan mezun, işsiz Gıda Mühendisi ile kamuya atanma oranındaki uçurum, gıda denetimlerine en çok ihtiyaç duyulan bu zamanda bir çelişki ifade etmekte değil midir? Bakanlığınızın, Gıda Mühendisi ihtiyacı bu kadar mıdır?

11. Devletin daha fazla Gıda Mühendisi istihdam ederek, diğer bakanlıkları da kapsayacak şekilde politikalar üretmesi artık zorunlu hale gelmemiş midir?

12. Gıda denetiminin kamu kurumları ve olanakları ile devletin gözetimi altında yapılması sizce de önemli değil midir? Gıda denetimlerinin özel denetim şirketleri vasıtasıyla yürütülmesi ve özelleştirme sürecine sokulması söz konusu mudur?

13. Ülkemizin gıda güvenliği konusunda bir politikasının olmayışını nasıl izah edebilirsiniz?"

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.