logo yeni

AİLE YARDIMINDA ARTIŞ ÖNGÖREN KANUN TEKLİFİ MECLİSE SUNULDU

Aktif . Yayınlanma mansethaber

aile4Kamu çalışanlarının yararlanmakta olduğu aile yardımı ödeneğinin, çalışmayan eş için 3 katına, çocuklar için ise 2 katına çıkarılmasını öngören Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekilleri  Veli AĞBABA ve Sezgin TANRIKULU tarafından sunulan Teklif, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik öngörüyor. Değişiklikle, aile yardımı ödeneğine esas katsayılarda değişiklik yapılarak; eş için “1500” (2.134 olarak uygulanmaktadır) olan gösterge rakamının “4500”e, çocuklar için “250” olan gösterge rakamının ise“500”e yükseltilmesi amaçlanıyor.

657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemenin mevcut hali:

Aile yardımı ödeneği (Her yönüyle aile yardımı konulu yazı için tıklayınız...)

Madde 202– … Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. … Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.  ( 3/7/2011 tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 3 üncü  maddesiyle, bu maddede yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas 1.500 gösterge rakamının 1/7/2011 tarihinden itibaren 2.134 olarak uygulanmaktadır.)

Teklifin kabul edilmesi göstergeler ne olacak:

-Halen Kanunda 1.500 olarak yer alan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 2.134 olarak uygulanmakta olan, çalışmayan eş için aile yardımı ödeneği 4.500 olacak. Bakanlar Kurulunun 3 kat artırma yetkisiyle de 13.500’e kadar yükseltilebilecek.

-Halen Kanunda 250 olarak yer alan ve 72 aydan küçük çocuklar için 500 olarak uygulanan çocuk için aile yardımı ödeneği 1.000’e yükselmiş olacak. Bakanlar Kurulunun 3 kat artırma yetkisiyle de 3.000’e kadar yükseltilebilecek.

-Halen Kanunda 250 olarak yer alan ve bu şekilde uygulanan, çocuk (72 aydan büyük) için aile yardımı ödeneği 500 olacak. Bakanlar Kurulunun 3 kat artırma yetkisiyle de 1.500’e kadar yükseltilebilecek.

Teklif kabul edilirse memura etkisi ne olur?

Teklifin kabul edilmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafından herhangi bir artırım uygulanmadığı takdirde;

-Çalışmayan eş için halen geçerli olan 157,57 TL Aile Yardımı Ödeneği, 332,27 TL olacak.

-72 aydan küçük çocuklar için halen geçerli olan 36,92 TL Aile Yardımı Ödeneği 73,84 TL olacak.

-72 aydan büyük çocuklar için halen geçerli olan 18,46 TL Aile Yardımı Ödeneği 36,92 TL olacak.

Teklifin gerekçesinde şu hususlara da değinildi:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, kamu çalışanlarına, çocukları ve çalışmayan eşleri için aile yardımı ödendiği,  ancak memur maaşlarının düşük ve hayati giderlerin pahalı olduğu Ülkemizde bu ödeneği günümüz şartlarında yeterli olmadığının belirtildiği Kanun Teklifi gerekçesinde şu ifadeler de yer aldı: “Sayın Başbakan’ın basına yansıyan son konuşmalarında 5 çocuk talebi ülke geleceğinin kurtuluş reçetelerinden biri olarak lanse edilmektedir. Çalışanların aldıkları ücretler baz alındığın bu istekler sadece ve sadece birer temenniden öteye gidememektedir. Devlet memurlarının zaten mevcut yasada var olan düşük aile yardımı ödeneği ile aldıkları çocuk yardımları “en az 3 çocuk” isteğini karşılamaktan yoksundur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202’ncì maddesinde yer alan aile yardımı ülke şartları göz önüne alınarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Ekonomik anlamda küçük bir rahatlama sağlanan kamu çalışanları için bu değişiklik elzemdir.”

Söz konusu Kanun Teklifi metni:

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1500” ibaresi “4500”, “250” ibaresi “500” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.