logo yeni

İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN İŞE DÖNMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

isci3İş akdinin geçersiz bir sebeple feshedildiğinin anlaşılması halinde, işverenin işçiyi bir ay içerisinde işe başlatması zorunluluğu getirilmesini öngören Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN tarafından hazırlanan Teklifi, 4857 sayılı İş Kanununda değişiklik yapılmasını içeriyor.

Teklifin yasalaşması halinde;

-İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatacak.

-İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmazsa, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılacak.

-Kararın kesinleşmesine kadar geçecek sürede işçiye, çalıştırılmadığı sürenin en çok dört ayı için ücret ve diğer hakları ödenecek.

Söz konusu Kanun Teklifi metni.

İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.