logo yeni

SADECE BİR UZMANIN YÜKSEK MAAŞ ALDIĞI KURUM

Aktif . Yayınlanma mansethaber

mobbing32011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle çeşitli kurumların teşkilat ve kadro yapılarında değişikliklere gidilmişti. 664 saylı KHK ile de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

Neler olmuştu?

664 sayılı KHK, kapsamındaki Kurumlarda “Yüksek Kurum Uzmanı” istihdam edilmesini öngörmüş, ancak bu Kurumlarda daha önce Uzman Yardımcısı olarak göreve alınmış ve belli bir yetişme süresi ve sınav sonucunda Uzman kadrosuna atanmış personeli, yeni ihdas edilen “Yüksek Kurum Uzmanı” kadrolarına atanmış sayma yerine, şahsa bağlı “Uzman” kadrosunda tutmayı uygun görmüştü. İlgili haberimiz için tıklayınız …

Getirilen düzenleme sonucunda, Kurumlarda "Uzman" olarak görev yapan personel ile yeni ihdas edilen “Yüksek Kurum Uzmanı” kadrolarında çalışacak olanlar arasında mali haklar bakımından büyük fark oluşmuştu. Öyle ki, Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayanların, Uzman kadrosunda görev yapanlardan daha yüksek ücret alması söz konusu olmuş, konuya burada değinilmişti.

Kadroları şahsa bağlı hale getirilen Uzmanlar, bu Kurumlara sınavla Uzman Yardımcısı olarak girdiklerinden; belli bir yetişme süresi sonrasında Uzman kadrosuna atandıklarından; yıllardan beridir Kurumlarının iş yükünü taşıdıklarından; eğitim bakımından Kurumlarının görev alanlarıyla ilgili lisans bölümlerinden mezun olduklarından; yeni ihdas edilen kadronun görevi ile kendilerinin yürüttükleri görevlerin aynı olduğundan hareketle, Yüksek Kurum Uzmanı kadrosuna atanmak için Kurumlarında yaptıkları girişimlerden sonuç alamamışlardı.

Son durum ne?

Yüksek Kurum Uzmanı kadrosuna tanınan haklardan yararlanma taleplerinin Kurumları tarafından reddi işlemlerinin iptali için açılan davalarda, düzenlemenin KHK ile yapılmış olduğu gerekçesiyle red kararları verilirken, bu davaların birine ilişkin olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi iptal Kararı verdi.

“664 sayılı KHK ile Yüksek Kurum Uzmanları için öngörülen mali haklardan yararlanma istemi ile yapılan başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine”  Türk Dil Kurumu Başkanlığında görevli bir Uzman tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi “… 664 sayılı KHK ile, KHK’dan önce istihdam edilen Uzmanlık statüsünün ortadan kaldırılmadığı ve kazanılmış statü haklarına dokunulmadığı, dolayısıyla da geçmişte bu statüde bulunan kişilerin, aynı kadro için getirilen ek gösterge ve diğer mali haklardan yararlandırılmamasının hakkaniyet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu” yönünde Karar verdi.

Bu Karar üzerine, söz konusu Uzman, "Yüksek Kurum Uzmanı" kadrosuna atanmadı, ancak bu kadroya ilişkin mali haklardan yararlanmaya başladı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin Kararının uygulanmasıyla, konu hakkında yasama, yürütme ve yargı organlarının farklı değerlendirmelerinden kaynaklı olarak,  aynı Kurum içerisinde aynı “Uzman” kadrosunda olup aynı işleri yapan personelin birbirinden çok farklı ücretler alması durumu oluştu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarında, Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları işe alınmış olmakla birlikte Yüksek Kurum Uzmanı olarak görev yapan personel henüz bulunmamaktadır. Mahkeme kararı sonrası 1 Uzman hakkında Yüksek Kurum Uzmanı mali hakları uygulanması nedeniyle, Kurumlarda görevli Uzmanlar arasında en yüksek ücreti bu kişi alacak, diğer Uzmanlar ise Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarından bile daha düşük ücret almaya devam edecek.

Ne yapılabilir?

Mahkeme kararında yer alan “geçmişte bu statüde bulunan kişilerin, aynı kadro için getirilen ek gösterge ve diğer mali haklardan yararlandırılmamasının hakkaniyet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu” hükmünden hareketle, Kurum yetkililerinin hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, Uzman kadrosunda bulunanların tamamı hakkında benzer bir uygulamaya  gitmesi de beklenebilir.

Maaşlar şu şekilde olacak:

UNVANI

Kadro D/K

Hizmet Yılı

AYLIK NET ÜCRET (TL)

Uzman (1 kişi)

1/4

25

4.520,98

Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı

9/1

0

2.989,75

Uzman (32 kişi)

1/4

25

2.274,86

Not: Hesaplamada, 2013 yılı ilk 6 aylık verileri, bekar ve çocuksuz personel, %15 Gelir Vergisi oranı esas alınmıştır.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.