logo yeni

YHS PERSONELİNİN TÜMÜNÜN GİH PERSONELİ OLMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

yardimci hizmetlerKamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin tamamının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi konusunda hazırlanan Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Mehmet Ali EDİBOĞLU tarafından hazırlanan Kanun Teklifi, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesinin yanı sıra, yardımcı hizmetler sınıfı kapsamında yürütülen hizmetlerin tamamının da üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesini öngörüyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasını içeren Teklifin gerekçesinde;

“Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç diğer bütün sınıfları Memurluğu temsil ederken, Yardımcı Hizmetler Sınıfı maalesef Memurluğu temsil etmemekte olup, bir nevi işçiliği temsil etmektedir. Çünkü düz işçi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı aynı işi yapmaktadır. Bu durum 657’de bir tezatlık oluşturmaktadır. Bu tezatlığı ortadan kaldırmak gerekmektedir.”

“Geçmiş yıllarda Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan bazı hizmetliler ve kaloriferciler Valilik Oluru ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmiş olup, Memur Statüsünü almış bulunmaktadırlar.”

“Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan personellerden Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans mezunları olmasına rağmen kurumlarca görevde yükselme yönetmeliği açılmadığından donanımlı birçok personel bulunduğu pozisyon itibariyle atıl olarak hallerine terk edilmiştir.”

ifadelerine de yer verildi.

Söz konusu Kanun Teklifi metni

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKK1NDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu Kurumlarında 657 sayılı Kanunun 36. Maddesinde belirtilen kapsamda Yardımcı Hizmetler Sınıfında Kadrolu Çalışan Personellerin tamamı, Memur Statüsü Hakkını Kazanarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçerler.

Bütün Kamu Kurumları, her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma islerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetleri yaptırmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü personelleri üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürmek (İhale Açarak Hizmet Alım Yöntemiyle Karşılamak) zorundadır.”

MADDE 2- Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.