logo yeni

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞININ KARİYER OLMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

meclisSivil Savunma Uzmanı ve Sivil Savunma Uzman Yardımcısı unvanlarının kariyer meslekler arasında sayılması ve özel hizmet tazminatların yükseltilmesi suretiyle, diğer eşdeğer görevleri yapan uzmanlarla aynı düzeye getirilerek mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Alim IŞIK ve Milletvekili arkadaşları tarafından Meclis Başkanlığına sunulan “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Sivil Savunma Uzmanı ve Sivil Savunma Uzman Yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

Kanun Teklifinin gerekçesinde, Sivil Savunma Uzmanlarının nasıl istihdam edildiğinden ve yaptıkları görevlerden söz edilerek, bazı kurumlarda yapılan uygulamalardan da örnekler verilmek suretiyle, Sivil Savunma Uzmanlarının özlük haklarının düzeltilmesi gerektiği zorunluluğu vurgulandı.  

Gerekçede şu açıklamalar da yer aldı:

-İçişleri Bakanlığınca, fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu, kamu kurum ve kuruluşlarında en az 2 yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az 10 yıl çalışan veya emniyet hizmetleri sınıfı mensubu, uzman, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetim elemanı ve öğretmen olarak en az on yıl hizmeti bulunan personelin Görevde Yükselme Sınavına tabi tutularak başarılı olanların Sivil Savunma Uzmanlığına atandığı, kendilerine sivil savunma kolejince mesleki eğitim programı çerçevesinde 2 ay süreyle teorik ve uygulamalı eğitim verildiği ve bu eğitim sonunda da yeterlik sınavına alınmışlardır.

-Benzer şekilde;

*AFAD Başkanlığı da 5902 sayılı Kanunla kapatılan kurumlarda görev yapmış olan şoför, memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, arama ve kurtarma teknisyeni, sağlık memuru, hemşire vb. unvanlı personeli, bir Görevde Yükselme Sınavına tabi tutarak başarılı olanları Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına almıştır.

*Maliye Bakanlığı da kendi bünyesinde görev yapan memurları, üniversite mezunu olmaları dışında başkaca hiçbir kıstas aramadan, niteliksel bir ayrıma gitmeden, 1998 yılından önce  yaptığı kurum içi Görevde Yükselme Sınavı ile Vergi Denetmenliğine (Vergi Müfettişi), 25 Kasım 2006 tarihinde yaptığı Görevde Yükselme Sınavı ile Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlığına(Defterdarlık Uzmanı), Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan tüm memurlar arasından 2006, 2007, 2010 ve en son 18.02.2012 tarihlerinde yaptığı Görevde Yükselme sınavı ile binlerce personeli Gelir Uzmanlığına atamıştır.

Söz konusu Kanun Teklifi

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36’ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” Bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt bendine “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sivil Savunma Uzman Yardımcıları”, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Sivil Savunma Uzmanlığına” ibareleri; 152’nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının, “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendine “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Sivil Savunma Uzmanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.