logo yeni

İSTİSNAİ PERSONEL TEPKİSİ MECLİS'E TAŞINDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

İstanbul milletvekili Dr. Celal DİNÇER ve arkadaşları, istisnai memuriyet uygulaması kullanılarak sınavla atanması gereken memuriyet kadrolarına geçiş durumunun incelenmesi ve istisnaî memurluk kadrolarının sınavsız Devlet memuru teminine yönelik bir uygulamaya dönüştürülmesini engellemek için gerekli önlemler almak ve bu konuda yapılan hata ve hukuksuzlukları belirlemek amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ettiler.

Dinçer’in teklifinin gerekçesinde şu satırlar yer aldı:

“Bilindiği üzere Devlet memurluğuna alınma hususu, 657 sayılı Kanunun 46-57’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, 46’ncı maddede kurumların atama yapılacak boş kadrolarını Devlet Personel Başkanlığına bildirecekleri, 47’nci maddede bu kadrolar için yapılacak sınav dahil olmak üzere kadrolarla ilgili bilgilerin duyurulacağı, 48’inci maddede Devlet memurluğuna alınacaklarda bulunması gereken genel ve özel şartların neler olduğu, 49’uncu maddede sınavlara katılma hususu, 50’ncı maddede Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, 51’inci maddede sınav sonuçlarının ilan edileceği, 52’nci maddede kurumların memur ihtiyaçlarının yayımlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanacağı, müteakip maddelerde ise, sakatların Devlet memurluğuna alınması ile yukarıda bahsedilen prosedürlere uygun biçimde Devlet memurluğuna alınanların adaylıkları düzenlenmiştir. Dolayısıyla, bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, aslî Devlet memurluğuna atanabilmek için, atanacakların bunun için açılmış olan sınava girmesi ve bu sınavı başarmasının öncelikli şart olduğu anlaşılmaktadır.

657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde istisnai kadrolar belirtilmiş olup, yine bu Kanunun istisnai Memurluklara Atanmada Aranacak Şartlar başlıklı 60 ınci maddesinde; istisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı şartları taşıyan kimselerden atamalar yapılabileceği ve kuruluş kanunlarındaki özel hükümlerin saklı olduğu hükmüne yer verilmiştir. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde ise memur olmanın genel ve özel şartlarından bahsedilmiştir. Yine bu Kanunun istisnai memurluklara atananlara uygulanacak hükümlerini düzenleyen 61 inci maddesinde; istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek istisnai kadrolara sınavsız atama yapılacağı belirtilmiştir.

Son zamanlarda basında sık sık yer alan iddialara göre; bazı kişilerin anılan 657 sayılı Kanunun 59’uncu maddesi hükmüne istinaden Devlet memurluğuna atanmalarından kısa bir süre sonra, Devlet memurluklarına atanacak olanlar için yapılmış bulunan sınavlara katılmadıkları ve dolayısıyla bu sınavlarda başarılı olmadıkları halde, diğer memurluklara naklen atanmaktadırlar. Ancak, açıktan istisnaî memurluklara atananların diğer memur kadrolarına naklen atanabilecekleri kabul edilse bile, bu konuda açılmış olan sınavlara girmiş ve başarılı olmuş kişilerin atanmayı bekledikleri bir durumda, bu sınavlara girmediği halde bazı kişilerin istisnaî memurluklar kullanılarak diğer memurluk kadrolarına atanmaları Devlet memurluğu alımı için duyurulan sınava katılarak başarılı olmuş ve atanmayı bekleyen kişiler aleyhine haksız bir durum yaratmaktadır.

Ayrıca, sınavlarda başarılı olarak atanmayı bekleyenler varken, istisnai memurluk kadrolarının sınavsız Devlet memuru teminine yönelik bir uygulamaya dönüştürülmesi, bu memuriyete atanmada tanınan kolaylığın istismarı anlamına da gelmektedir. Bu da, Anayasanın kişilerin Kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetine girmede eşitlik ilkelerini ihlal edici nitelikte bulunmaktadır.

Yasa gereği birçok kurumda var olan istisnai memur kadrolarından, sınavla atanması gereken memuriyet kadrolarına geçiş durumunun incelenmesi ve istisnaî memurluk kadrolarının sınavsız Devlet memuru teminine yönelik bir uygulamaya dönüştürülmesini engellemek için gerekli önlemler almak ve bu konuda yapılan hata ve hukuksuzlukları belirlemek amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca “Meclis Araştırması” açılmasını arz ve talep ederiz."

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.