logo yeni

“ARAŞTIRMACI” KADROSUNA ATANALARI UMUTLANDIRAN KANUN TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi, “araştırmacı” kadrosuna atanan personele bu kadroda bulunacakları süre içerisinde, eski kadrolarına ilişkin ödenen her türlü ücret, mali ve sosyal hakların, yıllık maaş artışları da dahil olmak üzere ödenmesini öngörüyor. 

Mersin Milletvekilleri Ali ÖZ ve Mehmet ŞANDIR tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını öngörüyor.

02 Kasım 2011 tarihin ve mükerrer 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile,  İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapmakta olanların kadroları iptal etmiş ve bu personelin yeni ihdas edilen “araştırmacı” kadrolarına atanmalarına hükmetmişti. Mali hakları korunmadan “araştırmacı” yapılan personel, emsali personele göre hak kayıpları yaşamış ve mağduriyetleri oluşmuştu. 

Kanun Teklifi; 663 sayılı KHK ile “araştırmacı” kadrosuna atanan veya atanmış sayılan personele bu kadroda bulundukları sürece, eski kadrolarına ilişkin ödenen her türlü ücret, mali ve sosyal hakların, yıllık maaş artışları da dahil olmak üzere ödenmesine devam olunmasını öngörüyor. 

Ancak, düzenlemenin sadece Sağlık Bakanlığındaki “araştırmacı”lara yönelik olması ve diğer kurumlarda benzer sıkıntıları yaşamakta olanları kapsamaması, diğer kurumlarda aynı durumda olan personeli üzerken, bu tür tekliflerin benzer durumda olan tüm personeli kapsayacak şekilde ve genel nitelikli hazırlanmasının, yasalaşma sürecini daha da kolaylaştıracağını düşünmekteyiz. 

Söz konusu Kanun Teklifi metni: 

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 öncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“(4) Birinci fıkra uyarınca atanan veya atanmış sayılan personelin eski kadrolarına ilişkin, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin yıllık maaş artışları dahil olmak üzere ödenmesine anılan kadrolarda istihdam edildikleri sürece devam olunur.” 

MADDE 2- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“(2) Birinci fıkra uyarınca atanan veya atanmış sayılan personelin eski kadrolarına ilişkin, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin yıllık maaş artışları dahil olmak üzere ödenmesine anılan kadrolarda istihdam edildikleri sürece devam olunur.” 

MADDE 3- Bu Kanunun; 

a) 1 inci maddesi  2/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b)  2 nci maddesi  2/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.