logo yeni

İPTAL SIRASI GELEN KHK, PEK ÇOK KURUMU YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Çok sayıda kurumu ve kamu çalışanını ilgilendiren 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptali istemi, 3 Nisan 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından Esastan karara bağlanacak.

11.10.2011 tarihli ve 662 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 22 kanun ve 9 kanun hükmünde kararnamede çeşitli değişiklikler yapılmıştı. Yapılan düzenlemelerin bir kısmı, bazı kurumların teşkilat yapısında ve personel istihdamı ile özlük haklarına ilişkin değişiklikler de içermişti. 662 sayılı KHK için tıklayınız…

CHP Milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda,  662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin,  18 ve 76 ncı maddeleri dışındaki tüm maddeleri ile eki cetvel ve listelerin iptali istenmişti.

662 sayılı KHK'nın değişiklik yaptığı KHK’lar

-633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

-497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

-639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

-644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

-217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

-652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

-91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

662 sayılı KHK'nın değişiklik yaptığı kanunlar

-2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

-4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

-4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

-5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu

-132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu

-6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu

-6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

-5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun

-4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 

-6085 sayılı Sayıştay Kanunu

-4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

-5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

-5411 sayılı Bankacılık Kanun

-5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

-5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun

-3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

-6245 sayılı Harcırah Kanunu 

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.