logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA NASIL BAŞVURULACAK?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

6328 Sayılı Kanun ile kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, yarın itibariyle vatandaşlarımızın ve yabancı uyrukluların idare ile ilgili şikayetlerini konu edinen başvurularını kabul etmeye başlayor.

Uzun süredir devam eden personel temini, çalışma ortamının hazırlanması, mevzuatla ilgili altyapının oluşturulması çalışmalarının sonuna gelen gelen Kurum nihayet başvuraları kabul etmye başlayacak.

Başvuru nasıl olacak?

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyecek, araştıracak ve önerilerde bulunacak.

Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirken, başvuru sahibi talebi üzerine başvuru gizli tutulacak. Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarasını, yabancılar için pasaport numarasını, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını, varsa, merkezi tüzel kişilik numarasını ve yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılacak.

Ayrıca başvuru yapabilmek için Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gerekecek. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilirken, ancak telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilecek.

Başvurular henüz yayınlanmayan yönetmelikte belirlenecek şartlara uyulmak kaydıyla elektronik ortamda, www.kamudenetciligi.gov.tr ve www.ombudsman.gov.tr internet adresleri üzerinden de yapılabilecek. Ayrıca 0312 465 22 00 No'lu telefon ve 0312 465 22 65 No'lu faks yoluyla da başvuru kabul edilecek

Hangi başvurular kabul edilmeyecek?

*Belli bir konuyu içermeyen,

*Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olan,

*Yukarıda belirtilen şekil şartlarını taşımayan,

*Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılan,

başvurular incelenmeyecek.

Ayrıca ;

a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler,

b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,

c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,

ile ilgili olarak Kuruma başvurulamayacak.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.