logo yeni

BAZI ASKERİ PERSONELİN İŞE ALINMASINDA YAŞ ŞARTI YENİDEN DÜZENLENDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Sözleşmeli Subay ve Astsubay ile Uzman Erbaşların istihdamında, personelde aranan yaş şartı konusunda bazı değişikliklere gidildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Sözleşmeli Subay Ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, ilgili Yönetmelikler kapsamındaki personelin istihdamında “yaş şartı” konusunda bazı değişiklikler yapıldı.

Söz konusu Yönetmelikler:

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlardan otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz bulunanlar teşkil eder.”

(Düzenlemenin eski hali: Sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi yedi yaşından, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlardan otuz iki yaşından büyük olmayanlar ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz bulunanlar teşkil eder.)

“Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle;

a) Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşını,

b) Dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi dört yaşını,

bitirmemiş olanlardan ve aynı şartları haiz uzman erbaşlardan, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder.”

(Düzenlemenin eski hali:  Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

  a) Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşından,

  b) Dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi beş yaşından,

 gün almamış olanlardan ve aynı şartları haiz uzman erbaşlardan, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder.)

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak.”

(Düzenlemenin eski hali:  Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde yirmi yedi yaşından, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşından büyük olmamak.)

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “2) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşını; dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi dört yaşını bitirmemiş olmak.”

(Düzenlemenin eski hali:   Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde; Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşından; Dört yıldan daha az süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmi beş yaşından gün almamış olmak.)

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartıyla; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alım için görevlendirilen birimlere müracaat etmek.”

(Düzenlemenin eski hali: Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde ve müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak şartıyla, kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alım için görevlendirilen komutanlıklara müracaat etmek,)

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak.”

(Düzenlemenin eski hali: Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,)

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.