logo yeni

E-POSTA VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZ TAKİP EDİLİYOR MU?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

İstanbul milletvekili Sezgin TANRIKULU Anayasa değişikliği ile fişlemenin yasak olmasına rağmen devlet kurumlarının farklı yöntemlerle veritabanı oluşturma gerekçesi ile fişleme yaptığına dair bir kanı olduğunu belirterek, kamu görevlilerinin özel ve resmi elektronik postalarının ve sosyal medya hesaplarının  denetlenip denetlenmediğini hususunu tüm bakanların cevaplaması istemiyle soru önergesi haline getirmişti.

Bazı kurumlardan bu konuda gelen cevaplar tatmin edici olurken, bazı kurumlardan cevap gelmemesi kafalarda soru işaretleri bıraktı. İşte çalışanlarının e-mail ve sosyal medya hesaplarını denetleyip denetlemedikleri konusunda cevap veren kurumlar ve cevapları:

KURUM ADI

EMAİL HESAPLARI DENETLENİYOR MU?

SOSYAL MEDYA HESAPLARI DENETLENİYOR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı

Personele tahsis edilen resmi elektronik postalara erişim bilgileri(Kullanıcı adı, İp adresi ve erişim zamanı) 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kanun kapsamında güvenlik amacıyla kayıt altına alınmaktadır. Bunun dışında resmi veya özel elektronik postaların içeriğinin denetlenmesi söz konusu değildir.

Başaknlığımız personelinin kullanmış oldukları sosyal medya hesapları hiçbir şekilde denetime tabi tutulmamaktadır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Başkanlığımız personelinin kurumsal e-posta hesaplarıyla ilgili olarak sadece bu e-postaları kullanmaya yetkili kişiler içerikten sorumlu olup Başkanlığımızca bu hesaplarla ilgili olarak herhangi bir denetleme yapılmamaktadır.

Özel e-posta ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili olarak ise sadece erişim logları tutulmakta ancak içerik ve detay bilgileri tutulmamaktadır.

TİKA Başkanlığı

Kurum personeli e-mailleri ile ilgili herhangi bir takip söz konusu değildir.

Hiçbir şekilde sosyal medya hesapları denetlenmemektedir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Çalışanların özel ve resmi elektronik postaları denetlenmemektedir.

Sosyal medya hesapları denetlenmemektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Çalışanların resmi e-posta adreslerine gelen ve bu adreslerden gönderilen e-postaları sadece virüs ve zararlı yazılımları ihtiva etme ihtimaline karşı taranmakta, kullanıcıların kesintisiz erişimi için e-posta sunucular üzerinde tutulmaktadır.

Özel postalar ve sosyal medya hesapları denetlenmemektedir.

Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Özel ve resmi elektronik postaları denetlenmemektedir.

Sosyal medya hesapları denetlenmemektedir.

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü

Çalışanların kullandığı eposta adresleri hiçbir şekilde denetlenmemektedir.

Çalışanların kullandığı sosyal medya hesapları hiçbir şekilde denetlenmemektedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Özel ve resmi elektronik postaları için özel izleme ekipleri ve sistemleri bulunmamaktadır.

Sosyal medya hesapları  için özel izleme ekipleri ve sistemleri bulunmamaktadır.

Ekonomi Bakanlığı

Kişisel ve resmi elektronik posta hesaplarına gelen ve giden postaların içerik denetimi yapılmamakta, elektronik postalar sistemin otomatik olarak gerçekleştirdiği virüs taraması, kapasite sınırlaması dışında herhangi bir denetime tabi tutulmamaktadır.

Sosyal medya hesaplarına ilişkin olarak ta herhangi bir denetim yapılmamaktadır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşları

Merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kuruluşlarda çalışan özel ve resmi elektronik postalar kesinlikle denetlenmemektedir. Ancak 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde kullanıcıların iç İP ve dış İP kayıtları tutulmaktadır. Kullanıcıların eposta muhteviyatları ile ilgili herhangi bir kayıt tutulmamaktadır.

Merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kuruluşlarda çalışanların sosyal medya hesapları kesinlikle denetlenmemektedir. Ancak 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde kullanıcıların iç İP ve dış İP kayıtları tutulmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kullanıcıların resmi epostaları Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından takip edilmekte, resmi yazışmalar ve veri aktarımları sistem ve veri güvenliği kapsamında, yönerge gereği resmi epostalar üzerinden yapılmaktadır. Resmi epostaların gerektiğinde başvurulmak üzere, takibi geldiği yer, gönderildiği yer gönderildiği tarih ve saat bilgisi itibariyle logları(sitsem kayıtları) tutulmakta olup, eposta içeriklerine ilişkin bir denetleme yapılmamaktadır. Özel epostalarla ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Sosyal medya hesapları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Kullanıcıların sistem güvenliği, sistem kaynaklarının kullanımı ve 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında gerektiğinde başvurulmak üzere bağlanan kullanıcı, bağlanılan tarih ve saat bazında logları tutulmaktadır.

Kalkınma Bakanlığı

Bakanlığa bağlı kamu görevlilerinin resmi ve özel epostaları denetlenmemektedir.

Bakanlığa bağlı kamu görevlilerinin sosyal medya hesapları denetlenmemektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bakanlığımızda çalışan personelin özel ve resmi epostaları hiçbir şekilde denetlenmemektedir.

Bakanlığımızda çalışan personelin sosyal medya hesapları hiçbir şekilde denetlenmemektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bağlı Kurumlar

Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının kullanıcıların eposta hesaplarının ve içeriklerinin denetlenmesine dair bir uygulaması bulunmamaktadır. Elektronik postalar sistemin otomatik olarak gerçekleştirdiği virüs taraması, kapasite sınırlaması gibi işlemler dışında herhangi bir denetime tabi tutulmamaktadır.

Aynı şekilde sosyal medya hesapları ile ilgili bir denetim yapılmamaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Özel ve resmi elektronik posta adresleri denetlenmemektedir.

Sosyal medya hesapları denetlenmemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşları

Merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluş personelinin özel ve resmi elektronik postalarının denetlenmesine ilişkin bir işlem yapılmamaktadır. Ancak kurum epostaları, bilgi güvenliği politikası gereğince virüs ve spam kontrolüne tabi tutulmaktadır.

Bakanlığın kurumsal bilgi güvenliği politikası gereğince kurum ağı genelinde, sosyal medya erişimleri internet kullanıcılarına kapalı olup, kişilerin hesaplarının denetimi gibi bir durum söz konusu değildir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.