logo yeni

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİNE İLGİNÇ TEKLİF

Aktif . Yayınlanma mansethaber

İzmir milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU ve Mersin milletvekili Mehmet ŞANDIR’dan su ürünleri mühendislerini ilgilendiren yasa teklifi geldi. Yasa teklifi ile kooperatiflerde çalışacak olan su ürünleri mühendislerinin özlük haklarının belli bir süre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca karşılanması amaçlanıyor.

Yasa teklifi gerekçesinde; üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin 24,6 milyon hektar deniz üretim alanına, 1,55 milyon hektar içsu ve baraj gölü ve nehire sahip olduğu, bu alanlarda 20.112 adet balıkçı teknesi ile balıkçılık yapıldığı, diğer yandan ülkemizdeki 17 adet su ürünleri fakültesinden her yıl yaklaşık 700 kişi su ürünleri mühendisi olarak mezun olduğu belirtilerek, bu genç mühendislerin memur kadrolarından mühendis kadrosunda su ürünleri sektöründe çalışmak, okuldan aldıkları bilgileri hayata geçirmek isteği ile sektörlerine katkı sunmak istedikleri vurgulandı.

Ayrıca, kıyılarımızda ve iç su çevresinde kurulu 523 adet su ürünleri kooperatifleri mevcut olduğu, ancak hiçbir kooperatifimizde su ürünleri fakültelerinde eğitim almış, yüksek lisans yapmış, balıkçılık bilgisine sahip su ürünleri mühendisi istihdam edilmediği, aynı şekilde denizlerimizde avcılık yapan ve endüstriyel balıkçılık olarak tanımlanan (gırgır ve trol) teknelerinde de su ürünleri mühendisi olmadığı belirtildi.

Teklifin gerekçesinin devamında şöyle denildi:

“Bunun sebebi değişik faktörlere bağlı olmaktadır. Biran evvel her kooperatifte, bölge birliklerinde, Merkez Birliğinde ve endüstriyel balıkçılık yapan teknelerde su ürünleri mühendislerinin istihdam edilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

Şöyle ki; kooperatiflerde çalışacak olan su ürünleri mühendislerinin özlük hakları belli bir süre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca karşılanmalı, bununla birlikte kooperatifler yetkilendirildikçe su ürünleri mühendislerin özlük haklarının sorumluluğu kooperatiflere devredilebilmelidir.

Diğer yandan su ürünleri mühendislerinin kooperatiflerde istihdam edilmesi ile yeni istihdam alanları açılacak, kayıt dışılık önlenecek, bununla birlikte ekonomimize ve balıkçılık sektörüne katkı ve sürdürülebilirlik sağlanmasına büyük fayda sağlanacaktır.”

03.06.2011 Tarihli 639 No’lu Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1- O3O6.2O11 Tarihli 639 No’lu Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10’uncu Maddesi’ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2-) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ülkemizde faaliyet gösteren 523 adet su ürünleri kooperatifine, büyüklüklerine göre en az bir adet su ürünleri mühendisi istihdam eder. istihdam edilen bu mühendislerin tüm maaş, yolluk, ödenek, özlük ve sosyal hakları, su ürünleri kooperatiflerinin bu konuda yetkilendirilmesine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından karşılanır.

Su ürünleri kooperatiflerinde istihdam edilecek personelin istihdam şekli, çalışma usul ve esasları ile diğer konular Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 30 gün içerisinde çıkaracağı yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.