logo yeni

SAĞLIK PERSONELİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞANA HAPİS CEZASI ÖNERİSİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Türk Tabipleri Birliği, sağlık personeline uygulanan şiddete karşı korunması ve şiddet uygulayacaklar üzerinde caydırıcı etki yaratması amacıyla, sağlık personelini etkilemeye teşebbüs edenlere hapis cezası verilmesini sağlayacak bir düzenlemenin Türk Ceza Kanununda yapılmasını önerdi.

Teklifin gerekçesinde, sağlık personeline karşı uygulanan şiddet olaylarından söz edilerek, “Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi ise ancak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkün olacaktır. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı; sağlık hizmetinin sunulabilmesinin, bireylerin tedaviye ulaşma haklarını kullanabilmesinin bir diğer deyişle hasta haklarının korunmasının da ön koşulunu oluşturmaktadır. Sağlık hizmetinin kamusal niteliği göz önünde bulundurulduğunda, sağlık personelinin hukuka aykırı fiillerle etki altına alınmasının aynı zamanda kamuya karşı işlenen bir fiil olduğunun kabulü de zorunludur.” denildi ve “Ne yazık ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet adeta bir salgına dönüşmüş bulunmaktadır. Sağlık alanındaki şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaşanır hale gelmiştir. Bu durum birçok akademik çalışma ve araştırma raporu tarafından da ortaya konmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda sağlık alanındaki iş yeri şiddetinin, diğer sektörlerdeki şiddetten doğası gereği farklılıklar gösterdiği, sağlık kurumlarında çalışmanın, diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden çok daha riskli olduğu belirtilmektedir.” ifadeleri de kullanıldı.

TTB tarafından önerilen düzenlemenin, Türk Ceza Kanununa madde ekleme şeklinde yapılması ve “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” bölümü altında “Sağlık personelini etkileme ve sağlık hizmetini kesintiye uğratma” başlığıyla düzenlenmesi isteniyor.  

TTB’nin ek madde teklifinin hükümleri şu şekilde:

“(1) Sağlık personeline yerine getirdiği sağlık hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması veya yapması gereken bir işi yapmaması için emir veren veya baskı yapan veya nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu fiiller sonucunda sağlık hizmeti kesintiye uğramışsa yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.