logo yeni

KADINLARA MEMUR KONTENJANI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Bursa milletvekili Sena KALELİ, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde,  sığınma evinde kalan kadınların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı için kontenjan ayrılması amacıyla anlamlı bir yasa teklifi hazırlayarak Meclis’e sundu.

Kaleli teklifinin gerekçesinde, “Şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri sağlamak en başta devletin görevidir. Bunların başında kadın sığınma evleri, kadın danışma merkezleri ve dil yardım hatları gelmektedir. Bu kurumların sayısal ve niteliksel olarak artırılması kadar, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun kapsamının genişletilmesi ve yasa kapsamında uygulamadan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi de önemlidir. Bu doğrultuda temeli 1990’a dayanan ve 2005’ten sonra hız kazanan sığınma ve konuk evi uygulamalarının kadın deneyim ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak geliştirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Kaleli gerekçede, kadın cinayetleri ve aile içi şiddetle mücadelede en etkili çözüm yollarından birinin de kadının ekonomik olarak bağımsızlığını kazanması olduğunu vurgulayarak, “Mesleki deneyimi ve işi olan kadınlar, yaşama daha sıkı bir sarılmakta, sorunlar karşısında daha güçlü bir duruş sergileyebilmektedirler. Ancak ülkemizde kadınların iş yaşamına katılımı maalesef çok düşüktür. Bu oran 2000’li yıllarda % 30’lar civarındayken günümüzde % 25’lere düşmüştür. Bu oran evli kadınlarda daha da düşmektedir. Bu paralelde yasal anlamda teşvik ve kota uygulamalarının yaşama geçirilmesi kadın cinayetleri ve aile içi şiddeti önlemede büyük bir rol oynayacaktır.” dedi.

Bu gerekçelere dayanarak hazırlanan kanun teklifinde, sığınma evinde kalan kadınların istihdamına yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarında her yılbaşındaki serbest kadro mevcudundan binde bir oranında kontenjan ayrılması düzenleniyor.

Hazırlanan Kanun teklifinin metni:

MADDE 1- 24/5İ1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 9- Kamu kurum ve kuruluşları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, belediyelere, il özel idarelerine ve sivil toplum kuruluşlarına ait kadın konukevlerinde kalan kadınlar için hangi statüde olursa olsun her yılbaşındaki serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu kadınlar arasında yapılacak giriş sınavlarında başardı olanlar arasından atama yaparlar.

Bu maddeden yararlanmak isteyen sığınma / konukevinde kalan kadınların kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru, sınav ve atamayla ilgili işlemleri Aile ve Sosy1 Politikalar Bakanlığı’nca düzenlenir.

MÀDDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.