logo yeni

BİREYSEL BAŞVURULARDAN SONUÇ ALINAMIYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Anayasa Mahkemesi, yapılan bireysel başvuruları; “zaman bakımından yetkisizlik”, “konu bakımından yetkisizlik”, “kişi bakımından yetkisizlik” ve “başvuru yollarının tüketilmemiş olması” gibi nedenlerle  “Kabul Edilemez Olduğuna” karar veriyor.

Anayasa Mahkemesi 05.03.2013 tarihinde yaptığı toplantıda, 11 bireysel başvuruyu dosyasını görüştü. Görüşülen tüm başvuruların kabul edilemez olduğuna Karar verildi. Başvuruların, 7’si zaman bakımından yetkisizlik; 2’si konu bakımından yetkisizlik; 1’i kişi bakımından yetkisizlik; 1’i de başvuru yollarının tüketilmemiş olduğu gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

Zaman Bakımından Yetkisizlik Nedeniyle Kabul Edilmeyen Başvurular

-Başvurucu, Antalya Valiliği tarafından verilen idari para cezası aleyhine kanun yollarına başvurulduğunu, kanun yolu incelemesi sürecinde idari para cezasının dayanağı olan mevzuat hükmünde değişikliğe gidilerek ceza miktarında lehe düzenlemeler yapıldığını, ancak lehe olan kanun hükmünün tatbik edilmediğini, ayrıca talebi hakkında yürütülen yargılama sürecinin adil olmadığını belirterek, Anayasa’nın 36, 38 ve 48. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

-Başvurucu, Asliye Ceza Mahkemesince 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesine muhalefetten yargılanarak cezalandırılmıştır. Başvurucunun müdürü olduğu şirkete verilen vergi ziyaı cezasının iptali için Vergi Mahkemesine açılan dava ise Vergi Mahkemesince kabul edilmiş ve Danıştay tarafından onanmıştır. Danıştayın kararına istinaden Asliye Ceza Mahkemesine üç defa yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulunan başvurucunun bu talepleri, sonuncusu 19/10/2012 tarihinde olmak üzere, Mahkemece reddedilmiştir. Başvurucu ceza yargılaması sırasında ve yargılanmanın yenilenmesi talepleri karara bağlanırken Anayasa’nın 36 ve 40. maddeleri ile tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. 

-Başvurucu, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonunun birden fazla başvuru yapıldığı gerekçesi ile tazmin talebinin reddine dair kararına karşı tüm yargı yollarına başvurmasına rağmen sonuç alamadığını belirterek, Anayasa’nın 10, 17, 19, 21, 23, 35 ve 36. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

-Başvurucu, göçmen konutları projesi kapsamında ödediği avans ve peşinat tutarının borçlanma bedelinden mahsup edilmesi talebiyle açtığı davada verilen ret kararı nedeniyle kanun önünde eşitlik ilkesi, hak arama hürriyeti ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

-Başvurucu, engelli çocuğunun kullanması amacıyla satın aldığı motorlu araç için ödediği katma değer vergisinin tarafına iade edilmesi istemiyle yaptığı idari başvurunun reddedildiğini, idarenin bu işlemine karşı başvurduğu yargısal yollardan sonuç alamadığını belirterek, Anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

-Başvurucu, hâkimlik görevine yeniden atanması talebiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yaptığı başvurunun reddedilmesi nedeniyle Anayasa’nın 10, 17, 20, 49 ve 70. maddelerinde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve maddi ve manevi tazminat talebinde bulunuştur.

-Başvurucu, terör olayları nedeniyle köyünü terk etmek zorunda kaldığından uğradığı zararların karşılanması için açtığı davada adli yardım talebinin reddedilerek yargılama giderlerinin yatırılmaması nedeniyle davanın açılmamış sayılması yolunda verilen kararın Danıştayca onandığını belirterek mülkiyet hakkının, adil yargılanma ilkesi ve hak arama hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Konu Bakımından Yetkisizlik Nedeniyle Kabul Edilmeyen Başvurular

-Başvurucu, Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini iki dönem üst üste ifa ettiğini belirterek 5174 sayılı Kanun’un 40. maddesinde yer alan hüküm nedeniyle üçüncü defa bu göreve seçilme olanağı ortadan kaldırıldığından Anayasa’da güvence altına alınan eşitlik ilkesinin ve seçme ve seçilme özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

-Başvurucu, 26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 3. maddesi ile 10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan kuralların Anayasa’ya aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Kişi Bakımından Yetkisizlik Nedeniyle Kabul Edilmeyen Başvurular

-Başvurucu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 16. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, “Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.”  ve 18. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen, “Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.” hükümleri nedeniyle Anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Başvuru Yollarının Tüketilmemiş Olması Nedeniyle Kabul Edilmeyen Başvurular

-Başvurucu, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İkinci Öğretim Programına kayıt için yaptığı müracaatın kabul edilmediğini belirterek eğitim ve öğrenim hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.