logo yeni

calisanlar2 copy

DOKTORLAR HAKKINI HELAL ETMEDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

İzmir Tabip Odası, Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ’ın, görevini devrederken, doktorlardan helallik istemesi üzerine, internet sitesi üzerinden üyesi olan doktorlara, "Hakkınızı helal ediyor musunuz" diye sordu. 

Prof. Dr. Recep Akdağ, görevini devrederken, sağlık çalışanlarından helallik isteyince İzmir Tabip Odası resmi internet sitesi aracılığıyla anket yaptırdı. Doktorlara, "Eski Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ’a hakkınızı helal ediyor musunuz" diye soruldu. 10 gün süren ankete 3 bin 826 doktor katıldı, yüzde 89’u hakkını helal etmedi, yüzde 11’i "Helal olsun" dedi.

Anket sonuçlarını değerlendiren İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Mete Güzelant, Akdağ’ın hekimlik mesleğini değersizleştirdiğini öne sürdü. Güzelant, yeni Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na da uyarıda bulunarak, Akdağ gibi anılmamak için anketin sonuçlarını dikkate almasını istedi. Ankete katılan doktorların haklarını helal etmeme gerekçeleri şöyle açıklandı:

Meslektaşlarımızın yanıtları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, meslektaşlarımızın aşağıdaki gerekçelerle haklarını helal etmedikleri ortaya çıkmaktadır:
 
 • Hekimlik mesleğini değersizleştirmek ve sıradanlaştırmak, 
 • Hekimlik onurunu ayaklar altına almak,
 • Halkımızı ve hastalarımızı hekimlere karşı kışkırtarak  saldırılara ve şiddet ortamına açık hale getirmek,
 • SABİM uygulamaları,
 • Atama kısıtlamaları nedeniyle aile birliğinin bozulmasına neden olmak,
 • Ağır iş yükü, nöbet ve çalışma saatleri,
 • Hekimlerin hiç olmadığı kadar ceza ve tazminat davaları ile karşılaşmasına sebep olmak, malpraktis tehdidi,
 • Adaletsiz performans uygulaması ile hekimler arasında iş barışının bozulmasına neden olmak, hastaların yeterli ve iyi sağlık hizmetine ulaşmasını engellemek,
 • Özelde ve kamuda hekimlerin düşük ücretle ağır koşullarda çalışmasına neden olmak,
 • Hekimlerin emeklilikte sefalet içinde yaşamasına neden olmak,
 • Serbest çalışma hakkını ortadan kaldırmak,
 • Sağlık hizmetlerini ticarileştirilmek, yabancı ve yerli büyük sermayenin denetimine sokmak,
 • Muayenehane, tıp ve dal merkezleri ve polikliniklere karşı neredeyse terör boyutuna varan baskılar yapmak,
 • Maddi olarak ciddi kayıplara yol açmak,
 • Aile hekimlerine verilen sözleri tutmamak ve yıllar içinde ciddi maddi ve özlük kayıplarına uğratmak,
 • Öğretim üyelerine getirilen çalışma kısıtlamaları,
 • Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin kalitesini düşürmek, akademik personele ciddi baskılar yapmak, 
 • Sağlık sistemini ve çalışanların statüsünü yap-boz uygulamalarla karmaşaya sokmak,

Anketten bazı görüşler

“Çok umutsuzluğa düşürdüğü, emeklerimizin karşılığını alamayacağımızı hissetttrirdiği, geleceğe kaygılı bakmamıza neden olduğu için.”

“Çoluğum cocuğumdan ayrı bıraktığı ve diplomamı gasp edip çalisma hakkımı elimden aldığı icin en az 10 haklı sebep daha sayabilirim.”

“Hekimleri köleleştirdiği ve sağlık sisteminin günah keçilerine dönüştürdüğü için Sağlık çalışanlarının toplum içindeki itibarı onun döneminde ayaklar altına alındı. Can güvenliği kalmadı. hekimlerin saygınlığı kalmadı.”

“Adaletsiz performans sistemi ve liyakata dayanmayan yönetici atamaları, partizanlık ve yandaş sendikayı kayıran uygulamaları ile sağlık çalışanlarını hep ezdi.”

“Aynı ameliyata her hastanede farklı para verdiği için, dayak yerken hakkımızı aramadığı için, ücretimizi emekliliğe saymadığı için, komik paralara 24 saat nöbet tutturduğu için hakkımı helal etmiyorum”

“Sağlıkçının emeğini hiçe saydığı, intihar eden, darp edilen ve de öldürülen sağlıkçılar için özür dileyip istifa etmediği için bir müslüman olarak hakkımı helal edemiyorum.”

“Kendisini meslektaşım olarak kabul etmiyorum. Esasen hekimlere ve ülke tıbbına verdiği zararlar nedeni ile tabip odasından ihracının bile hukuki zemininin olduğunu düşünüyorum. Üslubu saldırgan ve nezaketten yoksun.”

“İnsan sağlığını ve hekimlik onurunu büyük sermayeye peş keş çektiği, sağlık çalışanlarını ücretli köleler haline dönüştürme çabaları nedeniyle”

“Sağlık hizmetlerinin çalışma koşullarını hiçe sayan, hekimlere olan düşmanca ve kinci tutumları, onur kırıcı baskıcı tutumu, kamu hastaneleri ticarethaneye dönüştüren ve hekimleri büyük sermayenin güdümünde çalışmaya iten politikaları, özel çalışma hayatında yarattığı saçma uygulamakları, meslektaşlarına olan kötü tutumu nedeniyle”

“Çalışma barışını bozduğu için, sağlık çalışanları ile halkı karşı karşıya getirdiği için, uygulamalarında halkın sağlığını değil işletme karını hedeflediği için, hekim olduğu halde hekim düşmanı olduğu için.”

“Meslek olarak hekimliğin prestiji iki paralık oldu. 34 yıllık hekimim, bu yüzden mesleği bırakmayı düşünüyorum. Eski muayenehaneme dönebilsem ... O da yasak. Hangi hak, nasıl helâl edeyim?”

“Oy uğruna bir meslekteki tüm insanları hayatına, devletine, hukuka küstür, hayatlarını mahvet, sonrada helallik iste... Geçti borun pazarı, sür eşeği Niğde'ye demiş atalarımız, geçmiş olsun, zerre kadar hakkı olan doktor diğer tarafta hakkını söke söke alacak senden... Bu kadar haktan kolayca kurtulacağını mı sanıyordun? Helallik isterim olur biter mi? Yazık... Umumun yararı olsa bile sadece bir kişinin dahi hakkını gasp edemezsin diyor dinimiz.”

“Bütün düzenimi, psikolojimi hayat güvencemi alt üst etti . Bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı ve ayrıca zevk bile aldığını zannediyorum. Ayrıca Türkiye bütçesinde kocaman bir kara delik oluşturdu. 10 sene içerisinde sağlık harcamaları 10 misli arttı.”

“Biz insanlara yardım etmeye, sıkıntı çekmeye gönüllü olmaktan başka ne günah işlemiştik hepimizi karaladı, paracı, dövülebilir kişiler hak ettiler haline getirdi. Hangimiz saraylarda yaşıyordu da zaten paraya doymaz hale geldik. Ben affetsem Allah affetmez diyorum.”

“Aile hekimliğini ""dipsiz kuyu"" olarak yüklendikçe yetmezmiş gibi gördüğü için, sistemin başında bunları açıkça söylemediği için Helal etmiyorum”

“Etmiyorum çünkü göreve geldiği günden istifa ettiği güne kadar bizler tam bir firavun zulmü uyguladı.”

“Beni bu sağlık sisteminden tiksindirdiği ve güzel ülkemi terketmek zorunda bıraktığı, 11 yıldır özveri ve fedakarlıkla bitirdiğim hekimlik ve uzmanlik eğitiminin diplomalarını gasp ettiği için hakkımı helal etmiyorum. “Emeklilik koşullarımız içler acısı. Ağlanacak halde.”

“Beni birakin doktor, insandan saymadigi icin...”

“Tüm hayallerimi yıktığı için”

“Gelmiş geçmiş en bûyük hekim düşmanı. hakkımı helal etmiyorum.”

“Mecburi hizmet adı altında insanların çoluğuyla çocuğuyla ayrı düşmesine ve nihayetinde pek çok ailenin dağılmasına neden oldu.”

“Haksız hukuksuz şekilde çıkarılan tam gün yasası ile verimli çağımda emekli olarak devlet hizmetinden ayrılarak, hastanede yararlı olacağım hastalarıma ve asistanlarıma bilgi birikimimi aktarmamı engellediği için”

“Hekimlerin seçeneklerini daraltıcı tutumu, hekimlerin emeğini özel hastane zincirlerine peşkeş çekmesi”

“Herhalde şaka yapıyor olmalı.”

“Hakkı yok ki üstümde helal edeyim”

“Tecrübeli hocaların üniversitede kalmasının bütün yollarını kapattı ve onların hastalara elini sürmesini bile yasaklattı. Bugün tam hissedilmese de 5-10 yıl sonra bu tecrübeli hocalar ile beraber hasta değerlendirmeyen ameliyat yapamayan doktorlar kendi kendilerine veya kısıtlı imkanlar ile tecrübe kazanacaklar fakat bu onların çok iyi yerlere gelmesini sağlayamayacaktır. Sonra da bizim ülkede iyi doktor yok günleri yaşanacaktır. Bu gün tecrübeleri ile çok iyi konumlara gelen önemli doktorların maalesef bu tecrübelerini genç arkadaşlarına aktarma fırsatı doğrudan veya dolaylı yollar ile ellerinden alınmıştır.”

“Doktor olduğuma beni pişman ettirdiği için”

“Yaptığı adaletsiz uygulamalar için Allah'a havale ediyorum”

“Doktorun emeğinin karşılığını almasını engelledi. Mesleği memurluğa dönüştürdü. 184 şikayet hattı gibi bir garabeti oluşturdu. Genç doktorlar intihar etti. Üniversite hocalarını kaçırdı, sonra Başbakanı ameliyat ettirecek doktor bulamadı. Halkı düşündüğünü söyleyip karısını konsla ameliyat ettirdi vatandaşa ulaştırmadığı hizmeti kendisi için nüfuzunu kullanarak yaptı.”

“Sağlıkta dönüşüm kisvesi altında doktoru doktora, halkı doktora, diğer memurları doktora, herkesi doktora kırdırdığı için. acilde günde 450 hasta bakarken hata yapılmamasını beklediği ve bu 450den 1 tanesi sabim'e ""bence gerekliydi bana serum takılmadı"" diye şikayette bulunduğunda sabim tarafından bu şahsımıza sorulduğu için. çalıştığım hastanede acil durumda kullanacağım serum bile yokken beni bu sabim mobbing'ine maruz bıraktığı için...”

“Biz eczacıları ve tüm sağlık çalışanlarına böcekmiş muamelesi yaptığı için asla hakkım helal değildir..”

“Şu an yatağında uyuyan oğlumun rızkından kestiği için..ölen meslektaşım için...fakülteye girerken”

“Kurduğum hayallerimi yıktığı için...çalışma azmimi yok ettiği için...geleceğe umutla bakan bir nesli harcadığı için...ülkemin insanlarına yakın gelecekte altından kalkamayacağı bir yük bindirdiği için..”

. “Biz bir kuş yuvasını dağıtmazken eş tayini yapmayarak yuvamızı dağıttığı için.”

“Hangi sebebi söyleyeyim emekli oldum kadro yok diye çalışmamız engellendi oyuncak edildik”

“Sağlık çalışanlarını siyasal çıkarlar uğruna, oy kazanmak adına ''eti senin kemiği benim '' mantığı ile halkın önüne atmıştır.”

“Yazmakla bıtmezzzzzz”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.