logo yeni

calisanlar2 copy

KÜLTÜR BAKANI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Baş­ba­kan Recep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ka­bi­ne­de re­viz­yon yapması üzerine medyada görevden alınan bakanların neden görevden alındığı konusunda çeşitli yorumlar gelmişti.

İlk görevden alınacağı Bakan olacağı konusunda en fazla tahmin yapılan Ertuğrul Günay’da görevden alınarak yerine Ömer Çelik atanmıştı. Ertuğrul Günay’ın görevden alınmasının nedeninin CHP’­li Be­le­di­ye­ler­ olduğu ön sürüldü.

Gü­nay’ın, AK Parti hükümeti döneminde Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı olmasından sonra sol gelenekten gelmesinin de etkisiyle fes­ti­val ve şen­lik­ler için Ba­kan­lık­tan öde­nek ta­le­bin­de bu­lu­nan CHP’­li Be­le­di­ye­le­rin yo­ğun ta­le­biy­le kar­şı­laş­tığı, Ak Partiye geçmeden önce CHP Ge­nel Sek­re­ter­li­ği yap­ması sebebiyle bir­çok CHP’li be­le­di­ye baş­ka­nı­nı ta­nı­yan Ertuğrul Gü­nay’ın, bu ta­lep­le­rin ço­ğun­lu­ğu­nu kar­şı­la­dığı, an­cak bu du­rum par­ti içe­ri­sin­de tep­ki­le­re neden olmaya başlayınca ge­ri adım at­tığı ve bu rahatsızlığın görevden alınmasına sebep olduğu ileri sürüldü.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.