logo yeni

İPTAL SIRASI GELEN KHK’LAR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Anayasa Mahkemesi, 2 KHK hakkındaki Anayasaya aykırılık iddialarını Esastan karara bağlayacağı 31 Ocak 2013 tarihli toplantısında, ÖSYM Teşkilat Kanununu da Anayasaya aykırılık yönüyle inceleyecek.

31 Ocak 2013 tarihindeki toplantısında;

-654 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin bütün hükümlerini,

-660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bütün hükümlerini,

-6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı hükümlerini

Anayasaya aykırılık açısından değerlendirerek Esastan karara bağlayacak olan Anayasa Mahkemesi, 2011 yılında aynı Yetki Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerden 20’si hakkında daha önce kısmi iptal kararları vermişti.

KHK’larda yer alan düzenlemelerden personel istihdamına ilişkin olanları, Yetki Kanunu kapsamında düzenlenmemesi gereken hükümler olarak değerlendirip Anayasaya aykırı bulan Anayasa Mahkemesinin, 31 Ocak’taki toplantısında özellikle 660 sayılı KHK’ya ilişkin kısmi iptal kararları vermesi bekleniyor.

31 Ocak 2013 tarihinde Esastan karara bağlanacak olan düzenlemeler:

-26.09.2011 günlü, 654 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin tümünün ve ayrı ayrı tüm maddelerinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

-26.9.2011 günlü, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eki (1) Sayılı Cetvel’in iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

-17.2.2011 günlü, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un:

1- 3. maddesinin;

     a- (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin, “Yükseköğretim kurumları ve Yükseköğretim Kurulu” yönlerinden,

     b- (4) numaralı fıkrasının son cümlesinin,

2- 4. maddesinin;

     a- (2) numaralı fıkrasında yer alan “… müşterek kararname …” ibaresinin,

     b- (11) numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan “… Bakanlar Kuruluna …” ibaresinin,

3- 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “… Bakanlar Kurulu …” ibaresinin,

4- 6. maddesinin;

     a- (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

     b- (4) numaralı fıkrasının birinci ve son cümlelerinin,

     c- (14) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… hizmet bedeli …” ibaresinin,

     d- (16) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

5- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının son cümlesinde yer alan “…Bakanlar Kurulunun…” ibaresinin,

6- 14. maddesiyle değiştirilen, 25.04.2001 günlü, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun;

     a- 10. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…lise ve dengi okulları bitirenler …” ibaresinin,

     b- 15. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…lise ve dengi okulları bitirenler …” ibaresinin,

 7- Geçici 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.