logo yeni

İNFAZ VE KORUMA MEMURLARININ MALİ HAKLARI NEDEN YASADAN ÇIKARILDI?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına hükümeti tasarısı olarak intikal ettirilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı sitemizce incelenerek haber yapılmış ve cezaevi personeli açısından hayal kırıklığı yarattığını belirtmiştik.

Buradaki haberde ulaşabileceğiniz incelemede de göreceğiniz üzere, tasarı özellikle infaz ve koruma memurlarına cezaevinin dış güvenliğini de yükleyerek üzerindeki yükü artırırken, durumlarında bir iyileşmeye yol açmamakta, sadece mali açıdan değil aynı zamanda sosyal haklar ve statüleri itibariyle de herhangi bir yenilik getirmemekteydi.

Hayal kırıklığı yaratan bu tasarıyla ilgili olarak cezaevi personelinin durumunda iyileştirme yapacak maddelerin sonradan tasarıdan çıkarıldığı ve meclise bu şekilde intikal ettirildiğine değinen CHP milletvekili Şafak Pavey, Meclise sunduğu soru önergesinde bu iddiaya yer verdi.

Pavey tarafından TBMM Başkanlığına, Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle sunulan soru önergesinin tam metni;

“İlgili tasarının, Bakanlar Kuruluna sunulduğu taslakta; Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen maddeler tasarıdan çıkarılmıştır.

Taslaktan çıkarılan İnfaz ve Güvenlik Tazminatı başlıklı 19. Madde ile Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarına Fiili Hizmet Zammı öngören, Değiştirilen ve Kaldırılan Hükümler başlıklı 22. Maddenin 10. fıkrasının tasarıdan çıkarılmış olması, yeni haklar eklemek değil, var olan hakları kaldırmak anlamındadır.

Oysa Sayın Adalet Bakanını, İnfaz Koruma Memurlarının özlük haklarına ilişkin bütün soru önergelerimize ve medya kuruluşlarına verdiği yanıtlarda; “Dış Güvenlik Yasa Tasarısı Meclise sevk edildiğinde infaz Koruma Memurlarının özlük haklarının iyileştirildiği görülecektir, demişlerdi.

Oysa İnfaz koruma memurlarının yıpranma payı; kamuda zor Şartlarda Çalışan birkaç meslek arasında hemen hemen en ağırlarının başında gelmektedir. Örnek olarak basın mensuplarının yıpranma payı ile karşılaştırılabilir. Sıradan birkaç tehlikeyi sayacak olursak; Kendine zarar vermek isteyen tutuklu ya da mahkumdan, İnfaz koruma memuruna zarar vermek isteyen tutuklu ve mahkûmun ruh, haline kadar birçok alanda şiddet tehlikesi ile yüz yüzedirler.

Mesai saati hiçbir şekilde düzenli değildir ve her zaman gece yarısı dahil olmak üzere ansızın göreve bilinmeyen bir süreye kadar çağrılırlar.

Hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, sürekli dramlara maruz kalmakta, çalıştıkları kurumlara girerken bütün bir sosyal hayatı kapının ardında bırakmaktadırlar.

Ayrıca suç grupları ile çalışmalarından ötürü toplumsal olarak da itibarları çok aşağılarda ve sürekli ölüm ve yaralanma riski altında çalışıyor olsalar bile genel kanaat olarak potansiyel suçlu olarak algılanmaktadırlar.

Bunların hepsi çok ağır bir yüktür.

Sürekli şiddet riski altında çalışıyor olmaları bile tek başına mesleki risk tazminatı hakkını doğurmaktadır.

Bu Şartlar altında;

1)Özlük hakları konusunda zaten türlü türlü sıkıntılar yaşayan ve iyileştirilmeye ihtiyacı olan Ceza İnfaz Kurumu Personelinin, söz konusu tasarı ile görev, sorumluluk ve mesleki riskleri arttırıldığı halde, özlük haklarında en küçük bir değişiklik yapılmamasının sebebini açıklar mısınız?

2)Yukarıda özetlenen sıkıntılar içinde görevlerini ifa etmeye çalışan, Ceza İnfaz Kurumu Personelinin, yıpranmadığını hangi tıbbi ve bilimsel gerekçelere dayanarak düşünmektesiniz? Niçin Söz konusu tasarının taslağından bu hükmü çıkardınız? Aksini düşünüyorsanız, Ceza İnfaz Kurumu personelinin, Fiili Hizmet Zammını hak edebilmesi için ne gibi bir çalışma düşünüyorsunuz?

3)Ceza İnfaz Kurumu Memurları; özlük hakları konusunda mübadil görevlerde bulunan memurlardan çok daha alt Şartlarda çalışan personel sürekli ulaşım sıkıntısı yaşamaktadır. Üniformalı diğer güvenlik görevlileri görev yaptıkları her şehirde toplu taşıma hakkından yararlanmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu personelinin bu hakkının olmamasının, meydan getirdiği, aynı ve nakdi olumsuzlukları gidermek üzere ne gibi bir çalışmanız var?

4) Söz konusu tasarı ile silahlandırdığınız ve Kolluk kuvveti statüsündeki Jandarma Genel Komutanlığı personelinin, görevini devir alacak olan İnfaz koruma memurlarının, Genel İdari Hizmetler olan sınıfının emniyet ve güvenlik sınıfı olarak değiştirilmesi gerektiğini neden düşünmüyorsunuz?

5)Yaptıkları görevden ve görev yerinden dolayı, sağlıklı bir Şekilde göreve başlamış olmasına rağmen, psikolojik sorunlarla boğuşan ve bu konuda tıbbi destek alan personel sayınız kaçtır. Azımsanmayacak sayıdaki bu personelin iyileştirilmesi ile ilgili ne gibi çalışmalar düşünüyorsunuz?

6)24 saat esasına gören çalışan Kurumlarından dolayı mesai saati dışındaki dinlenme zamanlarında, hafta sonu tatillerinde, bayram ve yılbaşı tatillerinde ekstra çalışan personeliniz niçin fazla mesai adı altında ayni veya nakdi yardım almamaktadır. Bu konuda ne gibi bir çalışmanız var?

7)Ceza İnfaz kurumlarında üniformalı çalışan personelinizin üniforma tasarım ve üretim hizmetlerini nasıl sağlıyorsunuz? Bu konuda profesyonel destek ve hizmet niçin almıyorsunuz. Adalet Bakanlığınızı temsil eden personelinizin üniformalarının, Devletimizin diğer üniformalı memurlarının üniformaları kadar kaliteli ve bakanlığınızı yeteri kadar temsil ettiğini düşünüyor musunuz? Bu konuda ne gibi bir iyileştirme düşünüyorsunuz?

8) Ceza İnfaz memurlarının, kronik ve bulaşıcı hastalıklara sahip tutuklu ve hükümlülerle aynı ortamda bulunmaları hakkında ve her gün defalarca duyarlı kapılardaki ultraviyole ışınlara maruz kalmaları gibi hususların giderilmesi ve Personelinizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesi için ne gibi çalışmalarınız var?

9) İnsanoğlunun nefes aldığı, her yerde, yapılacak her uygulama ve değişiklikte, değişimin insandan başlaması gerektiği tartışmasız bir gerçektir. Mevcut tasarıda ve daha önceki reformlarınızda, her biri insan olan personelinizin nakdi özlük hakları, toplumsal statüleri, rehabilite ve eğitim çalışmaları, yerel yönetimlerin sağlayacağı destekler, lojman hakları, örgütlenme gibi durumlarını değiştirmek ve iyileştirmek için ne gibi adımlar attınız ve atacaksınız?”

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.