logo yeni

BAŞBAKAN TARAFINDAN ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERE SORUŞTURMA İZNİ KALKACAK MI?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Milli İstibarat Teşkilatı müsteşarı ile ilgili olarak eçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kriz üzerine, 6287 sayılı yasa ile MİT mensuplarının soruşturulması için izin düzenlemesi getirilmişti.

17/2/2012 tarihli ve 6278 sayılı yasa ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun Soruşturma İzni başlıklı 26 ncı maddesi “MİT mensuplarının  veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı  Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılması Başbakanın iznine bağlıdır.” şeklinde yeniden düzenlenmişti.

Anayasa Mahkemesi, MİT mensupları ile belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenler hakkındaki ceza soruşturmalarını Başbakan iznine bağlayan 6278 sayılı Kanunun iptal istemini 17 Ocak Perşembe günü esastan görüşecek.

Yasa ile yapılan düzenlemenin kişiye özel düzenleme olduğu ve bunun da Anayasa’nın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasını içeren dilekçe ile Anayasa Mahkemesine başvuran CHP; 6278 sayılı Kanunun, 1. maddesiyle, 2937 sayılı Kanunun başlığıyla birlikte değiştirilen 26. maddesinde yer alan “… veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin …” ibaresi ile “… ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla …” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istiyor.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.