logo yeni

TKDK YİNE YENİ İDDİALAR İLE GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yeni bir kurum olmasına rağmen kurulduğu günden bu yana iddialara gündem olmaya devam ediyor. Kurum hakkında ki iddialara daha öncede değinerek haber yapmıştık.

Ayrıca, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda çalışan ve yabancı dil konusunda sıkıntı yaşayan sözleşmeli personelle ilgili olarak ta, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa ile süre uzatımına gidilerek, bu personele yabancı dil bilgisini geliştirmek için 1 yıl daha verilmişti.

Yine aynı kurumla ilgili iddialar içeren yazılı bir soru önergesi Bursa milletvekili İlhan Demiröz tarafından Meclis Başkanlığına iletildi.

Demiröz önergesinde 5648 sayılı Kanun ile kurulan kurumun; “ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarda sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere” kurulduğunu belirtirken şu iddiaları dile getirdi:

“ Bu çerçevede;

1.Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu internet sayfasında 42 ilde il koordinatörlükleri olduğu yer almaktadır. Bu illerden hangilerinde akreditasyon işlemleri tamamlanarak projeler kabul edilmektedir?

2.Kurum illerdeki koordinatörlük hizmetlerini nerelerde vermektedir?

3.Kurum gerçek veya tüzel kişilere ait binalarda kiracı olarak il koordinatörlük hizmeti vermekte midir?

4.Kurum hangi illerde, hangi gerçek veya tüzel kişiye, kaç lira kira bedeli ödeyerek il koordinatörlük hizmeti vermektedir?

5.Kuruma sınavla seçilen uzman veya destek personellerin, henüz personel tayin terfi yönetmeliği çıkarılmadığından kurum içinde keyfi geçici görevlendirmeler veya görev iptalleri yaşadığı doğru mudur?

6.Kurum çalışanlarının referanslara göre tayin, terfi edildikleri doğru mudur?

7.4 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen sınavla alınan ve ikinci faz 22 ilde görevlendirilen 900 uzman ve destek personelden kaç kişi, hangi gerekçe ve mazeretler sebebiyle merkez illere alınmıştır?

8.Buna karşın gerçek özür durumu olan uzman ve destek personellerin, referans eksikliği nedeniyle tayin, terfi işlemlerinin yapılmadığı bilinmekte midir?

9.Koordinatörlüklerde çalışan personelle yıllık sözleşme imzalanarak devam edilmesinin verim, işe sadakat, performans ve gelecek kaygısı içinde çalışan bir personel portföyü yarattığını düşünmüyor musunuz?

10.Böyle bir personel portföyü yaptığı iş açısından kuruma ne kadar katkı sağlayacaktır?

11.Kurumda ve koordinatörlüklerde çalışan personelin TOÇBÌRSEN (Memursen’e bağlı Tarım Orman Çalışanları Sendikası) isimli sendikaya üye olmaya zorlandıkları bakanlığınızca bilinmekte midir?

12.İl Koordinatörleri ve kurumun merkezinde görevli Koordinatörler Kurumun Başkanının önerisi doğrultusunda tarafınızca atanmaktadır. Kurumda ve il koordinatörlüklerinde görevli koordinatörlerin eğitim durumları, mesleki tecrübeleri ve yürüttükleri görev ile ilişkileri nedir?

13.Kurumun AB prosedürlerinde olmadığı halde ve proje sunumlarını Türkçe yapmasına rağmen, Uzman Personelin hepsinde İngilizce dil zorunluluğu istediği, ancak daha önceki iller için iki kez 2’şer yıllık süreler halinde uzatılmasına rağmen, özellikle sonradan açılan 22 ildeki personellere Akreditasyon sürecinde ikinci bir yük olarak İngilizce dil istenmesinin gerekçesi nedir?”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.