logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİ Mİ, BAŞVURU YAPANLAR MI YANLIŞ YAPIYOR?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Anayasa Mahkemesi, hazırlanan ve internet sitelerinde yayımlanan bireysel başvuru materyallerinden yeterince yararlanmadan başvuru yapılması nedeniyle başvuruların büyük bir kısmında yanlışlık veya eksiklik tespit edildiğini belirterek,  başvuruculara bazı uyarılarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, bireysel başvuruya ilişkin hususları belirlediğinde, konuya 10 Ekim 2012 tarihinde Sitemizde “Bireysel Başvuruya Mahkeme Engeli” başlığıyla yer verilmişti. Bu haberimizde, “Anayasa Mahkemesi Başkanlığının bireysel başvuruda bulunacaklara ‘sözde’ yardımcı olmak amacıyla, ‘Bireysel Başvuru Formu Kılavuzu’ ve bunun yanında 2 adet farklı (bilgisayarda ve daktilo ya da el ile dilekçelerini düzenleyecekler için) ‘Başvuru Formu’ hazırlayıp internet sayfasında yayınladığı” ve “Başvuruculara yol göstermek amacıyla hazırlanan kılavuz ve formlar, ‘herkese’ tanınmış olan bireysel başvuru yolunu, adeta ‘başvuruda bulunmayın’ dercesine, karmaşık hale getirmiştir. Zira, hazırlanan ve okunması zorunlu tutulan Başvuru Formu Kılavuzunu okumak, anlamak ve buna göre belirlenen usule uygun şekilde Başvuru Formunu doldurmak yüksek maharet gerektiriyor.” ifadeleri yer almıştı. 

Öte yandan, Anayasa Mahkemsi tarafından hazırlanan esaslar paralelinde, bireysel başvuru hakkını kullanmak isteyecekler için benzer bir Kılavuz da Sitemiz tarafından da hazırlanmış ve burada kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştu.

Gelinen aşamada, bireysel başvuruların büyük bir kısmında yanlışlık ve eksiklik görülmesi üzerine,  Anayasa Mahkemesi  bireysel başvurularda yapılan hatalara ilişkin duyuru yapmak zorunda hisseti. Ancak yapılan duyurunun da konuyu çözmesi mümkün görünmemektedir. Zira, başvuru için uydurulan şekil şartlarını tam olarak yerine getirmek büyük bir maharet ve konu hakkında detaylı bilgi gerektirmektedir.

Bu nedenle,  Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruya ilişkin belirlediği şekil kurallarını her defasında yeniden duyurma yerine, bu kuralları gözden geçirerek başvuruya imkan verir hale getirmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, “Bireysel Başvurularda posta yoluyla yapılan hatalara ilişkin” bugün yayınladığı Duyuru:

30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45 ilâ 51. maddelerinde ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59 ilâ 84. maddelerinde bireysel başvuruların ne şekilde yapılacağı, kayda alınacağı ve inceleneceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Bireysel başvurunun gerek hukuk sistemimize yeni girmiş olması gerekse anılan düzenlemelerle Anayasa Mahkemesince hazırlanan ve internet sitesinde yayımlanan bireysel başvuru materyallerinden yeterince yararlanmadan başvuru yapılması nedeniyle başvuruların büyük bir kısmında yanlışlık veya eksiklik tespit edilmiştir.

Başvurucuların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için aşağıda anılan hususları dikkate almaları gerekmektedir:

1. Anayasa Mahkemesine posta yoluyla bireysel başvuru yapılmaması,

2. Bireysel başvuruya ilişkin tüm yazışmaların (eksiklik tamamlamaya yönelik dilekçe ve belgeler dâhil) mahkemeler, yurtdışı temsilcilikler ve bizzat Anayasa Mahkemesine teslim edilerek yapılması,

3. Başvuruya ilişkin evrakların posta masrafını, ilgili evrakları mahkemelere ve yurtdışı temsilciliklerine teslimi sırasında ödemeleri, bunun dışında ayrıca posta gideri avansı yatırmamaları ve posta pulu göndermemeleri,

4. Anayasa Mahkemesince Bireysel başvuru kapsamında yapılan posta gideri avansları ve eklenen posta pullarının iadesi hususunda ilgililere ayrıca yazı gönderilmeyeceği,

5. Başvurucuların yatırmış oldukları posta gideri avanslarını posta idarelerine müracaat ederek geri almaları gerektiği, posta pullarının ise başvurucuya yapılacak bir tebligat olması halinde gönderileceği,

6. Başvuru harcının maliye veznelerine yatırılması gerektiği,

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.